Ügyfélszolgálat bejelentkezés

Következő GISPÁN® verzióba tervezett újdonságok

Ingatlanvagyon kataszter

 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ alapján az ingatlanokat az alábbi kategóriák szerint lehet nyilvántartani:
 • Törzsvagyon
  • Forgalomképtelen vagyon
   • Kizárólagos nemzeti vagyon
   • Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon
  • Korlátozottan forgalomképes vagyon
 • Üzleti vagyon
 • Utak területe közvetlenül is megadható, nem csak szorzatként automatikusan.

Új alrendszer: Óvóhely kataszter, amely teljes körűen megfelel a 37/1995. (IV.5.) Kormányrendelet (az életvédelmi létesítmények nyilvántartásáról) előírásainak.

Új alrendszer: Temetői információs rendszer