Ügyfélszolgálat bejelentkezés

Városrendezési alrendszer

Az 1997. évi LXXVIII. Törvény előírásokat fogalmaz meg az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és kötelezettségekről, továbbá az ezekkel kapcsolatos feladatokról.

A törvény előírása szerint a polgármesternek kötelessége gondoskodni a települési építési szabályzat és a település rendezési terv nyilvánosságáról (8.§ 4./a.) és amennyiben ennek feltételei fennállnak, úgy ezeknek az önkormányzat honlapján való publikálásáról (8.§ 4./b.). Valamint gondoskodnia kell az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési előírásokról adandó tájékoztatásról, adatszolgáltatásról (8.§ 4./c.).

A GISPÁN® TERRA önkormányzati térinformatikai rendszer ehhez a feladathoz ad hatékony és korszerű támogatást.

Az önkormányzat e megoldás segítségével webes felületen publikálhatja a település rendezési tervét és a szabályozási előírásokat, illetve, ezáltal a hivatalon belüli munkafolyamatok is egyszerűbbé, gyorsabbá válnak.

A böngészőben megjelenő térképen, a hagyományos térképi funkciók mellett (keresés címre, helyrajzi számra, rétegkapcsolás, légifotó stb.), mind a Hivatal ügyintéző munkatársai, mind a lakosság megtekintheti az egyes építési övezeteket és az azokra, ill. a térképen kiválasztott telekre vonatkozó építési, szabályozási előírásokat.

A térképen ezek mellett megjelenhetnek különböző tematikus réteg, pl. a választási körzetek, iskolai és óvodai körzetek, háziorvosi körzetek, zöldterületek és növényzet, parkolási övezetek, turisztikai, vendéglátási, kereskedelmi, szolgáltatási információk, kulturális helyszínek stb.A videót javasoljuk a legjobb felbontásban (720p) megtekinteni.