Integrált Önkormányzati Térinformatikai Rendszer
Önkormányzati Hírlevél

www.rudaskarig.hu
mail@rudaskarig.hu
Hírlevelünk célja, hogy partnereinket rendszeresen tájékoztassuk a GISPÁN®-nal kapcsolatos hírekről.
!! GISPÁN® oktatásokra várjuk kedves Ügyfeleinket !!
Tartalomjegyzék

2010. október

 
1. Sikeres térinformatikai
pilot projekt a Miskolc Holdindnál

 
2. GISPÁN® Suli időpontok
3. Fókuszban az Önkormányzati
"zöld vagyon"

4. Könnyű megfelelés
a jogszabályi kötelezettségeknek

 
5. Iratkezelés felsőfokon -
jogszabályi megfeleléssel!

 
6. Közterület - feladatok,
megoldások egyszerűen
 
7. Partnereink
  1. Sikeres térinformatikai pilot projekt a Miskolc Holdingnál
  Miskolcon az Önkormányzati cégeket tömörítő Miskolc Holding Zrt. egyedülálló térinformatikai fejlesztésbe kezdett. Hat önkormányzati cég (MIVÍZ Kft., MIHŐ Kft., MVK Zrt., Városgazda Nonprofit Kft., MIKOM Nonprofit Kft., Energie AG Miskolc Kft.) és az Önkormányzat informatikai osztálya összefogásával közműhálózatokra és további egyedi információtárolásra kiterjedő térinformatikai környezet megvalósítása zajlik Miskolcon. Az új rendszerrel egy közös informatikai platform jön létre, melyben az együttműködő partnerek gazdaságos módon kezelhetik egyedi adataikat, azonban szükség esetén azokat megoszthatják egymással.

  A projektben részt vevő vállalatok többsége jelentős értékű és kiterjedésű közmű-, eszközvagyonnal gazdálkodik, valamint a tevékenységük valamilyen ún. térbeli vagy térképi információhoz köthető. Többek között miskolci ivóvíz és szennyvízhálózat, távfűtési hálózat, tömegközlekedési rendszer, zöldterületek gondozása vagy közterületi reklámfelületek nyilvántartása tartozik a kezelésükbe. A korszerű és eredményorientált vállaltirányítás kapcsán igen fontos szemponttá vált, hogy a gazdálkodó pontos információkkal rendelkezzen a saját kezelésében lévő vagyontárgyakról, munkafolyamatairól. Mindezidáig ezek az adatok öreg, hiányos, közel használhatatlan állapotú, papír alapú térképeken és különféle nyilvántartásokban álltak rendelkezésre. Vállalaton belül sok esetben párhuzamos, összehangolatlan munkavégzés folyt. A különböző pontatlan, hiányos nyilvántartások vezetésének hatására a döntések előkészítése, a stratégiai tervezés nem volt kellően megalapozott. A vállalatcsoporton belüli igények felmérését követően egy térinformatikai támogatottságú, egész városra kiterjedő közmű-modell kialakítása a távlati cél.

  Projekt előkészítés és a rendszerfejlesztő nyílt pályáztatását követően a Rudas & Karig Kft. kapott megbízást erre az országosan is egyedülálló feladat megvalósítására. A projekt helyi koordinálását az Energie AG Miskolc Kft. és MIVÍZ Kft. közösen bonyolítja le. A teljes városra kiterjedő projekt megvalósítása két ütemben zajlik. 2010. március és július közötti időszakban egy két mintaterületre (a város kb. 15%.-a) kiterjedő minta projekt és hozzákapcsolódó teszt környezet kiépítése volt a cél.

  Az ún. pilot projekt a 2010. július 31-ig, a kitűzött határidőre megvalósult. A pilot projekt kiértékelését követően várhatóan ez év őszétől a projekt tovább folytatódik és megkezdődik a további területekről rendelkezésre álló adatok digitalizálása, integrálása.

   A megvalósításra kerülő rendszer végső állapotában nem csak a teljes város közigazgatási területén bármilyen téradat nyilvántartással (közmű, reklámfelület, parkolók, tömegközlekedés, zöldterület) kapcsolatos feladat ellátására alkalmas, hanem más önkormányzati intézmények hasonló feladatainak megvalósítására is, de lehetőség nyílik a rendszer külső megrendelők általi igénybevételére is.
A Rudas & Karig Kft. elkötelezett a projekt megvalósításában, illetve abban, hogy korszerű eszközök, technológiák alkalmazásával sok éves és sok ügyfeles tapasztalattal valóban egy mintaszerű városi projekt jöhessen létre Miskolcon.
  2. Gispán® Suli időpontok

2010. október 26. kedd - Gazdasági tevékenységek

  • Hasznosítási alrendszer
  • Beruházási alrendszer
  • Pályáztatási alrendszer

Előadó: Virág György - Informatikai tanácsadó


2010. november 09. kedd - Komplex Ingatlannyilvántartás

  • Partner, Címkataszter, Ingatlantörzs alrendszerek
  • Zöldterület alrendszer
  • Vállalkozási alrendszer

Előadó: Kovács Márta - Informatikai tanácsadó


2010. november 11. csütörtök - Térképi megjelenítés, Rajzkezelő

  • Térképi megjelenítés
  • Rajkezelő alrendszer

Előadó: Palovics Éva - Informatikai tanácsadó


2010. december 07. kedd - Gazdasági ügyvitel

  • Közterület felügyelet
  • Közterület használhat

Előadó: Virág György - Informatikai tanácsadó


A részvételt a GISPÁN használatával megbízott de azt kulcsfelhasználói szinten nem ismerő, azaz kezdő, illetve újrakezdő ügyfeleinknek ajánljuk. Javasoljuk a részvételt azon ügyfeleink munkatársainak is, akik érdeklődnek az Önkormányzati informatikai igényeket lefedő és kiszolgáló integráltan működő Gispán Rendszer iránt.

Előzetes jelentkezés szükséges!
Kérjük, mielőbb jelezze részvételi igényét e-mailben vagy központi telefonszámunkon (1/316-0506), a rendelkezésre álló helyeket a jelentkezések beérkezési sorrendjében töltjük fel!

Felhívjuk figyelmét, hogy oktatásunkat, 5-6 fős minimális létszám mellett indítjuk el.
Az oktatás helyszíne: Rudas & Karig Kft. oktatóterme: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 5. I. emelet

  3.  Fókuszban az Önkormányzati "zöld vagyon"

Összhangban a346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásaival a GISPÁN®rendszerben önálló modulként elérhető a Zöldterület alrendszer, amely az önkormányzati zöldobjektumok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat oldja meg. Feladata a zöldterületek és azok növényzetének (fák, cserjék stb.) faj, méret vagy terület, állapot, érték stb. szerinti pontos és részletes nyilvántartása. Az alrendszerben a fák mellett a fakivágási engedélyek és azok végrehajtási körülményeinek (kivágás, pótlás, ellenőrzés) nyilvántartása is megoldható. Továbbá a nyilvántartási feladatok ellátása mellett a rendszer lehetővé teszi a zöldterületi adatbázis hatékony elemzését is, lekérdezések, összesítések, keresések formájában.

Ma a természeti környezet fennmaradásához elengedhetetlen, hogy a települési vezetők a helyi zöldfelület-gazdálkodási feladataikat megfelelően végezzék, ehhez kívánunk segítséget nyújtani informatikai megoldásunkkal. A zöldfelületek különleges szerepet töltenek be egy-egy település életében. Nem csak díszítenek, hanem a klímára, a környezet minőségére és a téralakulásra is befolyást gyakorolnak.

Több Önkormányzat végez felmérést a területén található „zöld vagyonról”. Fontos, hogy az önkormányzat pontosan ismerje és nyilvántartsa a zöldfelületeit.  Ennek nyilvántartására ideális megoldási lehetőséget kínál rendszerünk. Térinformatikai megoldással a zöldterületek és az azokon található fák, cserjék térképen is megjeleníthetővé válnak, ezzel segítve a közterületeken lévő zöldnövényzettel kapcsolatos önkormányzati feladatok megoldását.

Kiemelten fontos a zöldterületekkel kapcsolatos tervezési tevékenység. A jövőbeni fejlesztési elképzelések megfogalmazása, új területeknek a rendszerbe vonása, meglévők megszüntetése, a tevékenységekhez kapcsolódó szervezési, hatósági feladatok alkotják a zöldfelület-gazdálkodás egyik fontos feladatát.

A térinformatikai támogatás és a Zöldterület alrendszerrel könnyedén megállapíthatóvá válik, hogy egy beruházás, építkezés milyen a „zöld vagyon” körébe tartozó növényzetet érint, mit kell figyelembe venni például az engedélyezéskor, tervezéskor.

Sok segítséget nyújt a viharkárok, természetes kipusztulások, rongálások következtében elpusztult növényzet pótlásának tervezéséhez is. Mindezt a jogszabályok figyelembe vétele mellett.

A zöldfelületek fenntartása és üzemeltetése, mint önkormányzati feladat, folyamatos szervező munkát igényel. Ennek megfelelő színvonalú informatikai támogatása egyértelműen fontos feladat, hiszen a nyilvántartások készítése, kimutatások, tervezési lehetőségek hatékonyan elvégzése csak így biztosítható!

Ebben tud nagyon hatékony segítséget nyújtani a GISPÁN® Zöldterület alrendszerünk.

Őszi akciónk keretében most csak a bevezetés költségét kell megfizetnie, a licencet ingyen adjuk!

Ismerje meg a rendszerünket!

Kérje tájékoztatónkat!

Jöjjön el ingyenes GISPÁN® Suli keretében szervezett bemutatóinkra!

   4. Könnyű megfelelés a jogszabályi kötelezettségeknek

Az Önkormányzatok munkáját sok jelentési és nyilvántartási kötelezettség terheli. Ezeknek hatékonyan megfelelni csak korszerű informatikai támogatással lehetséges.  

A GISPÁN® Vállalkozási alrendszer az önkormányzatok ipari, kereskedelmi igazgatási ügyeinek kezeléséhez, digitális nyilvántartásához nyújt hatékony támogatást. Nyilvántartja a vállalkozásokat, tárolja a beérkező dokumentumokat, előállítja a keletkező határozatokat.

Természetesen összhangban van a vonatkozó jogszabályok előírásaival („210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről”, valamint a „2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről”).

Rendszerünk segítségével többek között automatikusan előállítható a félévenként kötelező „1726- Jelentés a kereskedelmi és szálláshely – szolgáltatási tevékenységet folytatókról” statisztika is.

További előnyöket jelent a térinformatikai kapcsolat, amelynek segítségével az adatbázisában nyilvántartott vállalkozások, szálláshelyek, nem kereskedelmi célú szálláshelyek a térképen is megjeleníthetők.

A Vállalkozási alrendszer a Hivatali integrált térinformatikai rendszer részét képezi, így adatbázisa alapot képezhet az információs portál adatbázisának összeállításához (Publikációs Keretrendszer). Ennek segítségével az internetes közzétételi kötelezettség válik egyszerűvé.

Rendszerünk moduláris felépítésből fakadóan teljes ügymenetek támogatására alkalmas csomagokat tudunk összeállítani az Önkormányzati igények legmagasabb színvonalú kiszolgálása érdekében.

Egy példa az integráció nyújtotta előnyökre:
A modul integrált kapcsolatban működik az Iratkezelő rendszerrel, így az ügyintézők az engedélyezési eljárások során hozzáférhetnek az Iktatóban kezelt adatokhoz, és felhasználhatják munkájuk során. Az ügyek altárgytípusokba (működési engedély, telephely engedély, stb.), ezen belül a dokumentumok irattípusokba (működési engedély kérelem, hiánypótlás, szakhatósági nyilatkozat kérés, stb.) sorolhatók az egységes és gyorsan visszakereshető nyilvántartás érdekében. A beérkezett, iktatott iratok a Vállalkozási alrendszerben automatikusan meg tudnak jelenni, átvéve az iktatóban már rögzített alapadatokat. Az engedélyezési munka során az adott ügyben keletkező dokumentumok, határozatok a Vállalkozói modulban keletkeznek, és automatikusan tárolásra kerülnek, a beérkezett iratok mellett.

A Hivatalban keletkező dokumentumokat (jegyzőkönyvek, határozatok, stb.) lehetőség van iratgenerálással készíteni. Az iratgenerálás során a különböző önkormányzat specifikus iratminták feltöltik magukat a rendszerből ismert alapadatokkal megkönnyítve ezzel a levelek, határozatok elkészítését. 

A  GISPÁN® Integrált Önkormányzati Térinformatikai Rendszer komplex feladatokra ad korszerű hatékony segítséget az Önkormányzatoknak.
Több, mint húsz Önkormányzat választotta eddig a rendszerünket!

Őszi akciónk keretében most csak a bevezetés költségét kell megfizetnie, a licencet ingyen adjuk!

Ismerje meg a rendszerünket!

Kérje tájékoztatónkat!

   5. Iratkezelés felsőfokon - jogszabályi megfeleléssel

Napjainkban a széleskörű információ kezelés a mindennapi élet elválaszthatatlan részévé vált. Különösen nagy feladatot jelent ez a polgármesteri hivataloknál, hiszen minden munkafolyamat iratok keletkezésével, kezelésével kapcsolatos. A gyors és hatékony iratkezelés tehát kulcsfontosságú szerephez jut a mindennapok korszerű hivatali tevékenységében.

Napjaink iratkezelési feladataira jellemző, hogy egyre több csatornán, egyre több típusú dokumentum alkotja az ügyeket. Beszélhetünk egyszerű papír alapú dokumentumokról, de akár az összetett elektronikus médiafájlokról is.

A több éve folyamatosan fejlesztett GISPÁN® Iratkezelő alrendszerünk egy olyan megoldás, amely egyrészről teljes mértékben megfelel a tanúsított iratkezelő rendszerekkel szemben jogszabályban megfogalmazott elvárásoknak (teljes megfelelés a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és 24/2006. (IV.29) BM-IHM-NKÖM rendelet előírásainak), másrészről pedig integrált megoldást kínál a hivatal többi tevékenységét támogató nyilvántartó alrendszereinkkel. Így teremtve meg a hatékony munkaeszközt és segítséget a hivatal dolgozói számára.

Megoldásunk segítségével ügyirataihoz csatolhat hanganyagokat, képeket, videókat is a hagyományos papír alapú dokumentációk mellett.
Nem jelent gondot az elektronikus formában érkező anyagok iktatása vagy az elektronikus aláírás kezelése sem.

Általános jellemzők röviden:

 •  Oracle technológián alapuló megbízható, robosztus adatbázis háttér.
 •  Irattári terv kezelés mind önkormányzatok, mind egyéb szervezetek számára.
 •  Papír és elektronikus iratok kezelése.
 •  Az iratkezelés folyamatát szabályozott módon követő felépítés.
 •  Szerepkörök széles választéka és rugalmas alakíthatósága, a szervezet méretéhez igazítva.
 •  Felhasználói igényeknek megfelelő paraméterezés.
 •  Átmeneti és Központi irattár kezelés.
 •  Elektronikus küldemény és dokumentum kezelés.
 •  Széleskörű integráltság a GISPÁN® egyéb alrendszereivel.
 •  A felhasználói igényeknek megfelelő – a felhasználók által beállítható – szűrési, rendezési lehetőség.
 •  Egyszerű, áttekinthető kezelői felület.

Őszi akciónk keretében most csak a bevezetés költségét kell megfizetnie, a licencet ingyen adjuk!

Ismerje meg a rendszerünket!

Kérje tájékoztatónkat!

   6. Közterületek - feladatok, megoldások egyszerűen

Az önkormányzatok számára jelentős feladatot jelent a közterületek használatával és felügyeletével kapcsolatos tevékenységek ellátása. Ennek a feladatnak a támogatására készült rendszerünk két új modulja, amelyek a közterületek felhasználásához tartozó ügyviteli folyamatok támogatására szolgálnak. Rendszerünk teljes térinformatikai támogatással, valamint az Iratkezelő alrendszerrel való integrációval bevezetve a tevékenységet maximálisan tudja támogatni.

GISPÁN® Közterület használat alrendszer segítségével az engedélyek kiadása, nyilvántartása válik nagyon egyszerűvé, könnyen nyomon követhetővé. A paraméterezés segítségével nagyon széles skálán lehet a rendszert használni, az engedélyeket kezelni (tevékenységek, díjak, övezetek, kedvezmények stb.).

Az engedély kiadását befolyásoló események is nyilvántarthatók, illetve lekérdezhetők a rendszerből. Ilyenek lehetnek a Tulajdonosi hozzájárulások, helyszín-időpontütközések.

Természetesen a rendszer a teljes engedély életciklust végigköveti a kérelem benyújtásától az engedély kiadásáig, vagy elutasításáig. Kezeli a bármely okból visszavont, hosszabbított, vagy módosított engedélyeket is. Természetesen mindezt akár térképi megjelenítéssel.

A Közterületi feladatok másik jelentős csoportját a GISPÁN® Közterület felügyelet alrendszer segítségével lehet egyszerűbbé, hatékonyabbá tenni. Az alrendszer a közterület felügyelők munkáját támogatja. Nyilvántartja a létrejött iratokat, bírságokat, helyszínelési feladatokat, valamint azok eredményét.

Kapcsolva más alrendszerekkel lehetővé teszi, hogy az egyéb területek felelősei a kiadott engedélyekkel kapcsolatban helyszínelési feladatokat „rendeljenek meg”.
Ilyen kapcsolódó alrendszer lehet a Közterület használat, Útügy igazgatás, stb.

A Bevételi analitika altrendszer használatával megvalósítható a kivetett bírságok nyomon követése is. A keretrendszer részét képező Dokumentumkezelő alrendszerrel lehetőség nyílik a helyszínelési feladatok elektronikus dokumentálására is pl. fényképek, videofelvételek formájában.

A rendszerek bevezetése nagyban segítheti a feladatok elvégzését, valamint annak visszakereshető dokumentálását.

Őszi akciónk keretében most csak a bevezetés költségét kell megfizetnie, a licencet ingyen adjuk!

 Ismerje meg a rendszerünket!

Kérje tájékoztatónkat!

   7. Partnereink
 


Óbudai Egyetem
Universitas Budensis

 

Készítette: Rudas & Karig Kft.
Elérhetőség és kapcsolatfelvétel: (1) 316-0506, 316-1096, 316-1097

www.rudaskarig.hu

Hírlevél lemondás
Feliratkozás a hírlevélre
Észrevétel, üzenet a szerkesztőknek