Integrált Önkormányzati Térinformatikai Rendszer
Önkormányzati Hírlevél

www.rudaskarig.hu
mail@rudaskarig.hu
Hírlevelünk célja, hogy partnereinket rendszeresen tájékoztassuk a GISPÁN®-nal kapcsolatos hírekről.
Tartalomjegyzék

2011. június

1. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás a Debreceni Egyetemen
2. Városüzemeltetés kihívásai
3. Rudas & Karig Kft. elérhető már a Facebook-on is!
4. Partnereink
  1. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás a Debreceni Egyetemen
2011 május 19-20-án a Debreceni Egyetemen került megszervezésre a II. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás az „Elmélet és a gyakorlat találkozása” címmel.

A Rudas & Karig Kft. kiállítással és előadással is képviseltette magát. A rendezvényen több mint 70 előadás hangzott el a térinformatika gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban. Az egyetem főépületének díszudvarán pedig több cég kiállítása és gyakorlati bemutatója volt megtekinthető.

Cégünk a komplex városüzemeltetési feladatok kiszolgálására készített rendszerének ismertetésével volt jelen a kiállításon, valamint ezzel kapcsolatban tartottunk előadást is „Térinformatikai alapú komplex városüzemeltetési rendszerek a gyakorlatban” címmel.
  2. Városüzemeltetés kihívásai
  Napjainkban a városüzemeltetéssel és irányítással szembeni növekvő elvárások a lakosság és az üzleti partnerek részről, hogy legyen
  • hatékony,
  • ügyfélközpontú.
  Nagyon fontos, hogy a gazdasági környezet változásaira minél gyorsabb és minél pontosabb válaszokat tudjon adni. Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy a döntéstámogatáshoz szükséges adatok naprakészen, kis költséggel bármikor elérhetővé váljanak.

  A jelenlegi működési architektúra ezekre a példákra csak nehézkesen, lassan és sok emberi ráfordítással, így magas költséggel tud megfelelő választ adni, holott az egyes részinformációk a gazdasági élet különböző szereplőinél informatikai rendszerekben rendelkezésre állnak.

  A városirányítás feladataival szemben nem csak társadalmi, gazdasági, de jogi szempontból is növekszik az elvárás, amelynek csak egy jól átgondolt és strukturált informatikai háttérrel lehet megfelelni.

 Gyakorlati megvalósítás

 A korábbi tapasztalatainkból és az érintett cégek által megfogalmazott elvárásokból kiindulva kerültek meghatározásra az egyes városi „szakágak” igényeit kielégítő speciális elemek, valamint került kidolgozásra a rendszer megvalósításához szükséges logikai és fizikai struktúra.

 A rendszer nyújtotta előnyök

 Az egyes szakágak számára megvalósul a tevékenységükhöz kapcsolódó hierarchikus nyilvántartás, ahol az egyes objektum csoportok egyedi saját attribútumokkal szerepelhetnek az adatbázisban.
A GISPÁN® rendszer széles tevékenységi kört lefedő alrendszerei lehetővé teszik az egyedi tevékenységhez kapcsolódó folyamatok informatikai támogatását.
 A fenti ábrából is jól látható, hogy szakág specifikus alrendszerek teszik könnyen elérhetővé, kezelhetővé az adatokat, természetesen minden téren teljes térinformatikai támogatással.

 Lényeges elem, hogy minden szakág a saját tevékenységére vonatkozóan elemzéseket végezhet, készíthet az alrendszerekben található széles eszközkészlettel, vagy a műszaki kontrolling funkciót is támogató Oracle BI eszközzel. A városirányítási részben megtalálható kontrolling pedig ezeknek a rész elemeknek a további – egy magasabb szinten történő - elemzését teszi lehetővé.

 A szakági funkcionalitás támogatására pedig számos nagyon hasznos egyéb funkció került megvalósításra a rendszerben. Az objektumokhoz tetszőleges egyéb információs állomány is csatolható elektronikus formában. Lehetőség van fotók, jegyzőkönyvek, de akár videó anyagok objektumhoz csatolására is.
 A nyilvántartott műszaki objektumok bármely adata alapján tetszőlegesen komplex lekérdezések, keresések fogalmazhatók meg. Ezen lekérdezések eredménye egy objektum lista, amely újabb komplex lekérdezésekkel szűkíthető, bővíthető, az elkészült listákkal halmazműveletek végezhetők.

 A Műszaki objektum nyilvántartó alrendszer és a Térinformatikai alrendszer együtt¬működésével teljes körű térinformatikai megoldás alakítható ki, melyben a szakági térképek mellett helyszínrajzok, sémarajzok, cso¬mó¬ponti vázlatok, működési hossz-szelvények is beilleszthetők.

 A térinformatikai kapcsolatból fakadóan nagyon széles lehetőség kínálkozik tematikus térképek generálására, valamint lehetőség van a térképi szelekciók listába vetítésére, az objektumok jellemzőinek elemzésére. A sok szakág együttes kezelésével könnyen megvalósítható többek között az egységes közműnyilvántartás, de természetesen lehetőség van különböző szakágak közötti átjárásra is.

 Egyszerű, térinformatikai szakértelmet nem igénylő felület, lehetővé teszi a széleskörű használatot, az adatbázis gyors hasznosulását. Rendelkezésre állnak az elemző funkciók, az objektumlistákon és a térképeken végzett szűrések, leválogatások összevethetők. Leválogatások lehetségesek térbeli elhelyezkedés alapján, kijelölés egyesével, körrel, zárt sokszöggel.

 Előnyök a városüzemeltetésben

  A döntések meghozatalához szükséges adatok egy közös adatbázisból azonnal lekérdezhetőek, ezáltal jelentős idő takarítható meg. Nincs redundancia, a szakágak számára fontos adataik továbbra is elérhetőek, mindössze egy új „dimenzió” kerül a rendszerek hasznosításához kialakításra, amely minden részegységből a döntéstámogatáshoz szükséges adatokat automatikusan tudja előállítani. Komplex elemzések, hatástanulmányok készíthetőek szerteágazó információkra alapozva anélkül, hogy ehhez komoly gyűjtő és koordináló munkát kellene a városüzemeltetőnek ráfordítania.

  Fontos szempont a tájékoztatás megfelelő szinten történő biztosítása is. Ehhez az Internet, mint publikációs közeg szinte alapkövetelmény. A rendszer segítségével a lakosság és a gazdasági élet szereplői számára könnyen elérhető és kezelhető formában lehet a szükséges információkat megosztani. Ezeknek naprakészen tartása szintén nem igényel külön ráfordítást, az alap rendszer részeként automatikusan előállítható. Lehetővé válik az egységes technikai üzemeltetés megoldása is, amellyel az üzemeltetés operatív költségeit lehet jelentősen csökkenteni.

  Véleményünk szerint egy európai színvonalú városüzemeltetés megvalósításhoz elengedhetetlenül fontos, hogy megfelelően átgondolt módon egy új, döntéstámogató és esetlegesen monitorozó szintre megvalósítására alkalmas rendszerbe kerüljenek összeszervezésre az egyes városi funkciókat megvalósító rendszerek. Ezek funkcionalitásának kiegészítése, új szinten történő hasznosítása eredményezheti azt, hogy a mindennapi elvárásoknak legmegfelelőbb döntések születhessenek városi szinten.


Így válik a gyakorlatban is bizonyítottá, hogy az „egységes egész több mint a részek összessége”.
 3. Rudas & Karig Kft. elérhető már a Facebook-on is!
A Rudas & Karig Kft elérhető már a Facebook-on is. Hírek, aktualitások, események! Kattintson a linkre!

http://www.facebook.com/pages/Budapest-Hungary/Rudas-Karig-Kft/213898205303706?sk=wall
  4. Partnereink
 


Óbudai Egyetem
Universitas Budensis

 

Készítette: Rudas & Karig Kft.
Elérhetőség és kapcsolatfelvétel: (1) 316-0506, 316-1096, 316-1097

www.rudaskarig.hu

Hírlevél lemondás
Feliratkozás a hírlevélre
Észrevétel, üzenet a szerkesztőknek