Integrált Önkormányzati Térinformatikai Rendszer
Önkormányzati Hírlevél
Hírlevelünk célja, hogy partnereinket rendszeresen tájékoztassuk a GISPÁN®-nal kapcsolatos hírekről.
Ingatlanvagyon-kataszter oktatás lesz a GISPÁN® Suliban, melynek fő témája a kataszteri adatok belső összefüggéseinek vizsgálata, a hibák javítása. Várjuk jelentkezésüket!
Tartalomjegyzék
2004. november

1.

Híreink

A GISPÁN Suli következő időpontja

  Új GISPÁN verzió - 2004R30100

2.

Rendezvények

Beszámoló a Geo Fórum 2004-ről

3.

Újdonságok a GISPÁN-ban

4.

Közeljövőre tervezett fejlesztések

5.

Alrendszerek verziószámai

6.

GISPÁN tipp

 

1. Híreink

A GISPÁN® Suli következő időpontja

Dátum: 2004. november 30. kedd
Téma:
Ingatlanvagyon-kataszter és Vagyon analitika

 • GISPÁN® általános funkcionalitás (kimenet készítése, szűrések, forróbillentyűk használata)
 • A kataszteri nyilvántartás átfogó ismertetése
 • Adatellenőrzés, tipikus adathibák javítása
 • Vagyonleltár készítés
 • Statisztika előkészítése, futtatása
 • Vagyonanalitika kapcsolat, értékadat változások összevetése, áttöltése

Helyszín: KSZKI oktatóterem, Budapest III. kerület, Folyamőr u. 22.
Részvételi díj: ingyenes (Követés-támogatási szerződéssel)

Előzetes jelentkezés szükséges! Kérjük, mielőbb jelezze részvételi igényét e-mailben vagy központi telefonszámunkon (1/316-0506)!


Új GISPÁN® verzió- 2004R30100

Új GISPÁN® verzió jelent meg, mely tartalmazza a Beruházás, Bérbeadás-hasznosítás, Iktató, Szerzés-elidegenítés, Városrendezés alrendszerekben történt legújabb fejlesztéseket.

Részletek az Újdonságok a GISPÁN-ban pont alatt

2. Rendezvények

Beszámoló a Geo Fórum 2004-ről

2004. október 28-án részt vettünk a Bentley "Geo Fórum 2004" elnevezésű térinformatikai rendezvényén, ahol az érdeklődők, a VISTA Rendezvényközpont kellemes környezetében, ismerhették meg a megjelent cégeket és azok kínálatát.
Rudolf Péter ügyvezető (Bentley Systems Hungary Kft.), az esemény főszervezője nyitotta meg az előadássorozatot "Bentley GeoSpatial 2004" címmel, átfogó képet adva a Bentley üzletfilozófiájáról, tevékenységi területeiről és legújabb szoftverfejlesztési eredményeiről.
Másodikként, az L-Tér Informatika Kft. képviseletében Kozma Attila tartott beszámolót a három évvel ezelőtt elindított, a gázipar számára kifejlesztett DÉTÉR (Dégáz - Égáz Térinformatikai Rendszer) Projekt kínálta lehetőségekről. A Bentley térinformatikai szoftverek legújabb verzióinak ismertetése következett, Kertész Gábor és Gelencsér Gábor ismertet-te a MicroStation V8, a Bentley Descartes, a Bentley I/RAS B 2004 Edition és a MicroStation GeoGraphics 2004 Edition újdonságait, gyakorlati alkalmazását.
A kávészünetet követően, Bajkó Csaba (DICOM Magyarország Kft.) bemutatta az idén szeptemberben piacra dobott Colortrac SmartLF szkennercsalád képességeit, a "Széles gépek, éles képek - megérkezett a Colortrac szkennerek legújabb generációja" című előadásában.
Zárásként cégünk, a Rudas & Karig Kft. került sorra. Térinformatika és rendszerintegráció című előadásunk röviden átfogta az idén 15 éves cég eddigi munkásságát, amelyet a magyarországi viszonyokat figyelembe véve komoly szakmai sikernek tartunk. Karig Gábor bevezetőjében röviden bemutatta cégünk történetét, szolgáltatásaink körét és elért eredményeinket, két üzletágban - Önkormányzati-, illetve Közmű üzletág - jelenleg 25 önkormányzat és 9 vízmű alkalmazza rendszereinket. Lényeges pont, hogy cégünk üzletági keretek között működik, így munkatársaink kizárólag az integrált térinformatikai rendszerek fejlesztésével és bevezetésével foglalkozó szakemberek, ennek köszönhető, hogy az évek során szerzett rengeteg tapasztalatot a legjobb formában tudjuk ügyfeleink javára fordítani. Elsőként Molnár László kapott szót, aki a Víziközműves Műszaki Információs Rendszerről (MIR) szóló bemutatóját a MIR külső - egy adott cégen belüli, de a MIR számára külső - rendszerekkel való integrálhatósága köré építette. Szemléletes példájában kiemelte a MIR összekapcsolhatóságát különböző informatikai rendszerekkel, a MIR és az SAP kapcsolatán keresztül megvalósítható kétirányú adatforgalmat, illetve az SAP adatainak egyszerű előhívhatóságát térképi lekérdezésen keresztül.

Gombás Levente a folyamatos fejlesztések eredményeképp megvalósult GISPÁN® Integrált Önkormányzati Térinformatikai Rendszert mutatta be, megindokolva, miért kap helyet egy önkormányzati rendszerismertető - egyszerű térképek mutogatása helyett - a Bentley térinformatikai rendezvényén. A térinformatikai alapokon működő rendszer nélkülözhetetlen az önkormányzati feladatok magas színvonalú elvégzéséhez, ami a rohamosan fejlődő világban már nem cél, hanem alapkövetelmény. Az előadás címére utalva rámutatott a rendszer belső integráltságának legfontosabb jellemzőire, és a belőle származó előnyökre. Más külső forrásból származó adatokat a rendszerbe töltve ki lehet alakítani egy magasabb szintű - de nem online kapcsolatként működő - integráltságot is.


A GISPÁN® rendszer felépítése

Erre egy példaként, az Építéshatósági- és kapcsolódó alrendszerek alkalmazásának lehetőségeit ismertette Oláhné Szám Henrietta. Bemutatójában kiemelte, hogy az építéshatósági munka során szükséges adatok (tulajdoni lapok, szabályozási paraméterek, jogszabályok, műszaki adatok és dokumentációk, stb.) különböző alrendszerekben vannak kezelve, de az ügyintéző számára ez nem érzékelhető, mert az összes információt egyetlen helyről el tudja érni, az Építéshatósági alrendszerben gombnyomással le tudja kérdezni.
Befejezésként meghívtuk egyik ügyfelünket, Zuschlag Jánost Paks Város Polgármesteri Hivatalából, hogy megossza gyakorlati tapasztalatait az érdeklődőkkel. Beszámolt a Hivatalukban sikeresen működő GISPÁN® rendszer jelenlegi állapotáról és az ide vezető útról. Az építéshatósági bemutatóhoz kapcsolódva ismertette, hogy náluk az adatfeltöltések, a térkép és adatfrissítések kialakítása, a digitális tervtári nyilvántartás megvalósítása, amelyek a hatékony mindennapi alkalmazhatóság feltételei, több éves folyamatos munka eredményeként valósultak meg.

A rendezvényen kitöltött kérdőívek alapján cégünk előadása kapta a legelőkelőbb értékelést.

3. Újdonságok a GISPÁN®-ban

Általános funkciókészlet

 • Általános "Gyűjtés rajzról" funkció kialakítása, amely lehetővé teszi a mezőértékek térképről történő kiválasztását, legyűjtését.

Beruházás

 • Rendszerparamétertől függően lehetőség integrált vagy integráció nélküli működésre a Pályáztatási alrendszerrel.
 • Idegen tulajdon mező megjelenése.
 • Beruházás adatlap jelentés létrehozása.

Bérbeadás-hasznosítás

 • Fizikai törlés engedélyezése a Hasznosítási időszak adatlapon.
 • A "borító kapcsoló" megjelenítése a bérlemény adatlapon.
 • Új ügyirat rögzítésekor annak automatikus iktatására is lehetőség van.

Ingatlantörzs

 • Rajzi mutatás javítása: mindig földrészletet mutat.

Iktató

 • Ügy iktatásakor beírással is választható az iktatókönyv.
 • Átiktatási folyamat finomítása: Ügy átiktatását követően az ügy listázó űrlapról módosításra megnyitott cél ügyben a mentés (F10) parancsra feljön az első beiktatandó irat adatlapja, úgy mint az új ügy létrehozásakor.
 • Új ügy iktatásakor elintézési időnek választható a "Speciális eset" (7-es kód).
 • Ügyiratpótló lapra átvevő ügyintéző ügyintézői kóddal választható minden esetben.
 • Irattárból való kivét dátumának megjelenítése.
 • Ügyirat forgalmi statisztika riportot iktatókönyvekre is lehet futtatni.
 • Iktatókönyv adatlapon a hozzáférések listán is lehet szűrni.
 • Ügy törlés oka és ideje megjelenik.
 • Korábban felvett nem ROIA adminisztrátori joggal rendelkező felhasználó nem tudott ügylistát nyomtatni, javítva.
 • Nincs "Választás listából" ikon a fejlécen, javítva.
 • Új tárgytípus felvitelekor hiba üzenet jelent meg, javítva.
 • Átiktatás folyamatának finomítása: az átiktatás sikerének nyugtázása után a cél ügy adatlap módosításra nyílik meg automatikusan.
 • Iktatáskor figyelmeztetés az egyezésre.

Szerzés-elidegenítés

 • Az ajánlatkészítéskor a vételi kérelem dátumának és iktatási számának regisztrálása.
 • Összevető lista a Kataszter és az Elidegenítés ingatlantörzse között: kilistázza azon ingatlanokat, amelyeknél a tulajdoni adatokban eltérés van a kataszter és az elidegenítés között.
 • Lehetőség van az Ügy adatlapon az ügy státuszának részletes vezetésére.
 • A kataszteri tulajdoni hányad jelzése az Ingatlan adatlapon.
 • Az eladási díj számításánál a forgalmi érték alapján a kedvezmények rászámítása.
 • Részletfizetés esetén a havi részlet automatikus számítása.

Városrendezés

 • Az övezetre vonatkozó számszerű előírásokhoz nem csak számot lehet beírni, hanem bármilyen karaktert.
 • A Szabályozási elemekhez jogszabály mellékletet is lehet csatolni.

A kifejlesztett új programverziókat minden követés-támogatási szolgáltatásunkban részt vevő felhasználónk minden további díj vagy költség felszámítása nélkül megkapja.

4. Közeljövőre tervezett GISPÁN® fejlesztések

Vagyon analitika alrendszer fejlesztése

 • Értékszámlára és Nullás számlára áthelyezés automatizálása.
 • Leltár funkció beépítése.
 • Karton bővítése új mezőkkel.
 • Vagyon analitika - Kataszter adatátadásnál a kódtáblás adatok egyeztetése.

Iktató alrendszer fejlesztése

 • Irat adatlap módosítása az Építéshatósági alrendszerrel való integrációnak megfelelően.
 • Boríték/etikett és tértivevény nyomtatási funkciók beépítése.
 • Automatizált iktató interfész kialakítása.

Építéshatósági alrendszer fejlesztése

 • A dokumentumkezelés módszerének átírása.
 • Borító alapú nyilvántartás megvalósítása.
 • Az iratgenerálás technológiájának frissítése.
 • Szomszédos telkek tulajdonosi listájának automatikus előállítása.
 • Iktató integráció fejlesztése.

Az új funkciók fejlesztési tervét felhasználóink igényei alapján állítjuk össze. Folyamatosan várjuk felhasználóink észrevételeit, javaslatai, igényeit!

5. GISPÁN® alrendszerek verziószámai

Általános funkciókészlet

1.20.04

Ingatlan nyilvántartás

2.57.01

Pályázatkezelés

2.09.00

Keretrendszer

2.07.01

Útnyilvántartás

2.06.00

Bérleményhasznosítás

2.16.06

Közterület és címnyilvántartás

2.22.00

Építmény műszaki nyilvántartás

2.10.00

Szerzés - elidegenítés

2.10.01

Partner alrendszer

2.58.03

Építéshatóság

2.52.00

Beruházás - karbantartás

2.04.02

Jogosultsági alrendszer

2.08.01

Városrendezés

2.28.00

Ingatlanvagyon-kataszter

2.16.05

Rajzi alrendszer

2.04.00

Zöldterület kataszter

1.01.00

Vagyon analitika

1.25.00

Iktató

1.36.00

Környezetvédelem

1.11.03

Bevételi analitika

2.05.00

Ingatlantörzs

2.14.00

Szabálysértés

2.00.01

Könyvelés

2.06.01

Ha az Ön GISPÁN® rendszerében nem ezek a verziószámok szerepelnek, akkor kérjük jelezze frissítési igényét ügyfélszolgálatunkon.

6. GISPÁN® tipp

Hogyan lehet megállapítani a rajzon a különböző színű épületek típusát?

A "Rajzelem információ" funkció segítségével a rajzon kiválasztott bármelyik rajzelemről megtudható, hogy milyen típusú szimbólum. Ezen felül láthatóak még a szimbólumra vonatkozó térképi információk (réteg, típus) és a rajzelemet tartalmazó rajzfájl jellemzői is. A funkció közvetlenül a térképi felületen indítható a Rajzkezelő eszköztár ikonjával.

1. "Rajzelem információ" ikon indítása

2. A kérdéses rajzelem határvonalára klikkelés egérrel:

-- első klikkeléskor az alsó állapotsorban jelenik meg a szimbólum neve,
-- második klikkeléskor megjelenik a "Rajzelem információ" ablak, ahol a Szimbólum név sor jelzi a kiválasztott rajzelem típusát.

Ezt a tippet az elmúlt időszakban a GISPÁN® ügyfélszolgálathoz érkezett felhasználói kérdések közül választottuk ki.

Készítette: Rudas & Karig Kft.
Elérhetőség és kapcsolatfelvétel : (1) 316-0506, 316-1096, 316-1097
www.rudaskarig.hu

Hírlevél lemondás
Feliratkozás a hírlevélre
Észrevétel, üzenet a szerkesztőnek