Önkormányzati Hírlevél
Integrált Önkormányzati Térinformatikai Rendszer
Hírlevelünk célja, hogy partnereinket rendszeresen tájékoztassuk a GISPÁN-nal kapcsolatos hírekről. (Hírlevelünket más címre is kérheti vagy lemondhatja a gispan@rudaskarig.hu címre küldött üzenetével.)

Különszámunkban beszámolunk a 2003. évi Önkormányzati Térinformatikai Szakmai Napról. Egy rövid áttekintést szeretnénk adni az eseményről azoknak, akik nem lehettek jelen, egy képes emlékeztetőt pedig azoknak, akik részvettek rendezvényünkön.

Tartalomjegyzék
2003. november

Az eseményről

Az érkezés

Délelőtti előadások

Bevezető
A GISPÁN rendszer
Digitális alaptérképek, térinformatika
Ingatlan nyilvántartás
Iktatás

Ebéd, séta

Délutáni előadások

Partneri előadások
Hatósági szemináriumok
Vagyongazdálkodási szemináriumok
Internetes lakossági publikáció
A fejlesztés irányai

Tombola

2003. október 30. - Önkormányzati Térinformatikai Szakmai Nap

Az eseményről

Idén Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában rendeztük meg az 5. GISPÁN Partner Napot és az országos Önkormányzati Térinformatikai Szakmai Napot. Idén 9 éves múltra tekint vissza a rendszer, a Szakmai Nap immár hagyománnyá vált, ahogy az is, hogy az ország minden nagyobb Önkormányzata szerepel a meghívottak között. A helyszín az idei év legnagyobb új rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan került kiválasztásra.

Az esemény keretében tájékoztattuk vendégeinket a térinformatika aktuális helyzetéről, cégünk és szolgáltatásaink újdonságairól, illetve a jövőben tervezett változásokról. 45 helyről, összesen több mint 100 résztevő tisztelt meg bennünket jelenlétével, érkeztek érdeklődők megyei-, városi- és települési önkormányzatoktól is. Az előadások közti szünetekben, egy kávé mellett, vendégeinknek lehetősége nyílt megismerkedni egymással, tapasztalatot cserélni.


Az érkezés

A program 10 órakor kezdődött, de az első vendégek már 1/4 9-kor jelentkeztek a regisztrációs pultnál. Minden kedves vendégünk névjegyet és egy regisztrációs csomagot kapott, melyből a kék színű Rudas&Karig szalag hamar nagy sikerre tett szert. Miután mindenki elfoglalta helyét a Tanácsteremben, dr. Szelier András alpolgármester úr megnyitójával indult a program, aki röviden ismertette a város által térinformatikai területen a közelmúltban elért eredményeket.

Délelőtti előadások  

Karig Gábor ügyvezető előadásával indult a szakmai rész, cégünk történetéről, profiljáról, termékünk jellemzőiről, stratégiai elveinkről, referenciáinkról informálódhattak a jelenlévők. Cégünk, a Rudas&Karig Kft. két fő üzletágban tevékenykedik, az önkormányzati rendszer mellett saját fejlesztésű közmű-nyilvántartó rendszerrel is foglalkozunk. A GISPÁN rendszert jelenleg 12 város és 6 budapesti kerület használja, eltérő alrendszer összetételben.

Bemutatásra került a cégvezetés, majd az önkormányzati üzletág felépítése, pozíciói. Termékmenedzsereink azok, akikkel ügyfeleink rendszeresen találkoznak, a rendszer bemutató előadásait ők tartották.

Cégünk sikerét a rendszerünk használatából mérjük le, a nagyobb siker érdekében tovább szeretnénk javítani felhasználóinkkal a kapcsolatot, rendszeres partneri akciókat szervezünk.

Egyik újdonság a GISPÁN Hírlevél, melynek első számát egy hónapja már mindenki megtalálhatta postaládájában. A továbbiakban 2-3 havonta tervezzük az új számok kiküldését, melyben beszámolunk aktuális híreinkről, rendezvényeinkről, a GISPÁN-ban született újdonságokról, a közeljövőre tervezett fejlesztésekről. Mindemellett szeretnénk benne felhasználói fórumot biztosítani, a felhasználói véleményeket, ötleteket, publikációkat közkinccsé tenni.

Régen már volt néhány alkalommal, aztán feledésbe merült a GISPÁN Suli, melyet szeretnénk ismét beindítani. A Rudas&Karig központi szervezésében Budapesten lesz rendezve, lényege hogy egy-egy alrendszer aktualitáshoz kötődően kiscsoportosan egynapos oktatásokat fogunk tartani. Ezzel párhuzamosan felhasználói tapasztalatcserére is lehetőség nyílik majd, mivel különböző önkormányzatoktól lesznek jelen az azonos felhasználói körök. Az elvégzett tanfolyamról mindenki igazolást (oklevelet) kap.

Új eseményként tervezzük elindítani a GISPÁN Felhasználói Klubot, melynek megvalósításában partnereinkre is számítunk. A klub keretein belül alkalom adódna érdekegyeztetésre, összehangolt érdekérvényesítésre, hatékonyabb közös fellépésre, az eltérő szemléletmódok megvitatására.

A GISPÁN rendszer

Gombás Levente, mint új üzletágvezető vette át a szót, aki ismertette a GISPÁN rendszer alapjait, felépítését, megvalósítását. A GISPÁN Integrált Önkormányzati Térinformatikai Rendszer egy térinformatikai alapokon működő, modulárisan felépített, a külvilággal szoros kapcsolatot tartani tudó programcsalád. Alrendszerekből épül fel, amelyek az önkormányzati tevékenység egy-egy nagyobb területét fedik le, támogatják informatikai megoldással. Az alrendszerek egymástól függetlenül is képesek működni, de amennyiben a Hivatalnál több modul is üzemel, azok egymással integráltan működnek.

Az alrendszereket öt nagy csoportba soroljuk, vannak az általános tevékenységet támogató Központi alrendszerek, és az egy-egy konkrét szakterületet támogató alrendszerek úgymint Műszaki nyilvántartások, Komplex vagyongazdálkodás, Hatósági alrendszerek, Kommunikációs alrendszerek. Az alrendszerek mindegyike folyamatosan a hatályos és érvényes, legújabb jogszabályi követelményeket elégíti ki, állandóan figyeljük az egyes modulokkal kapcsolatos törvényi változásokat, melyeket azonnal átvezetünk.

Digitális alaptérképek, térinformatika alkalmazása

Három előadásra bomlott a téma, elsőként rövid áttekintést adtunk A települési alaptérképek sajátosságairól, majd bemutattuk mi lehet A korrekt térképi információk haszna a napi gyakorlatban, végül azoknak akik mélyebben is szeretnének belemerülni a szakmába, példát mutattunk arra, hogyan hasznosítható az Elemzési célú kimutatások készítése térképi alapon.

Térinformatikai rendszer alkalmazásával a földrajzi helyhez köthető adatokat tartalmazó adatbázisból információk vezethetők le. A GISPÁN teljes mértékben térinformatikai alapokon működik, melynek következtében az általa kezelt nyilvántartások mindegyike rendelkezik térképi kapcsolatokkal. A szöveges és a grafikus felület egymással szoros együttműködésben áll. Szöveges oldalon kiválasztott bármely objektum, akár egy lépésben több is, helye könnyen és gyorsan, egyetlen gombnyomással megjeleníthető a térképen. A funkció visszafele is alkalmazható, vagyis térképen meghatározott objektum(ok) szöveges adatai is könnyedén lekérhetők. A rajzokon szereplő szimbólumok be/kikapcsolására, új rajzelem térképre történő felvitelére, térkép nyomtatásra saját egyedi felhasználóbarát felülettel rendelkezik a rendszer.

Pályi Zoltán bemutatta, a tematikus festés készítésével milyen egyszerű, gyors, látványos kimutatásokat lehet nyerni. Bármely alrendszerből, a kiválasztott jellemző alapján, szabadon válaszható értékhatárok közé, tetszőleges számú és típusú kategóriába sorolva jeleníthetők meg az elemek, a térképre vetítve. Példaként az Ingatlanvagyon Kataszter alapján megmutattuk, hogyan nézhet ki az ingatlanok vagyon jellege, forgalomképessége, ingatlan jellege alapján történő eloszlása.

Ingatlan nyilvántartás

Az Ingatlan nyilvántartó alrendszer a földhivatali ingatlan nyilvántartás által, a valóságos állapotnak megfelelően tartalmazott ingatlan adatokat, az ingatlanokhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, a GISPÁN rendszer kereteiben jeleníti meg. Kapcsolatokat biztosít az önkormányzat vagyongazdálkodásnak támogatására vezetett adatbázisokhoz. Ez a megoldás jelentős mértékben megnöveli a Hivatali munka hatékonyságát, hiszen a munkafolyamatok jelentős részében fel lehet használni a helyben lévő GISPÁN által mutatott tulajdoni lap adatokat ellenőrzésre, előkészítésre, keresésre.

Iktatási feladatok

Az Iktató alrendszer szolgál az önkormányzat ügyeinek és az azok iratainak nyilvántartására, hasonlóan az összes többi alrendszerhez összekapcsolható a GISPÁN alaptérképi adatbázisával és térinformatikai keretrendszerével, de attól függetlenül is teljes mértékben működőképes. Az alrendszerrel mind centralizált, mind elosztott iktatási rendszert ki lehet alakítani. Biztosítja a decentralizált iktatáshoz szükséges védelmi és integrációs eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy a Hivatal összes iktatási adata egyetlen központi adatbázisban tárolódjon, de minden szervezeti egység csak azon információkhoz férhessen hozzá, amelyhez jogosultsága van.

Ebéd, Séta a belvárosban  

A székesfehérváriak vendégszeretetét bizonyítandó, gazdag hideg-meleg svédasztalos ebédre hívták meg a társaságot. Miután mindenki jóllakott, idegenvezetői kísérettel sétálni indultunk, megtekintettük az egyik legősibb magyar városunk néhány nevezetességét, több évszázados történelmébe nyertünk betekintést.

Sétánkat rendezvényünk helyszínéről, a Városháza térről kezdtük, itt a központban áll a város jelképe az Országalma, illetve a Mária Terézia korabeli Püspöki Palota. Az innen nyíló régi utcákon jutottunk el a magyar nemzeti múlt legszebb épületeihez és kiváló művészeink alkotásaihoz. Olyan neves szobrokat láthattunk, amelyek a város történelmét idézik, például: a 10-es huszárok szobra, Mátyás király emlékmű, Szent István lovasszobor. Elérkeztünk a Szent István Király Székesegyházhoz, amely előtt Géza nagyfejedelmünk által építtetett templom falainak nyoma látható. Az újonnan megnyílt Óramúzeumhoz a legjobb időben érkeztünk, így láthattuk a királyok felvonulását. Zárásként az óváros kapujában található István Király alapította Királyi Bazilika romjait őrző Középkori Romkertet tekintettük meg.

A kultúra iránti érdeklődést a hideg idő kissé fagyasztani kezdte, és már a soron következő előadó is várta közönségét, így visszatértünk a Városházára.

Partneri előadások

Rendezvényünkön a GISPÁN rendszer két alapszoftverét biztosító cég képviselőjét is felkértük egy-egy rövid előadásra. A GISPÁN-ban az alfanumerikus adatok tárolását az ORACLE adatbáziskezelő, a kiszolgáló munkahelyek kapcsolatát az operációs rendszer és az ORACLE hálózati eszközei biztosítják. A szakági alrendszereket az ORACLE saját alkalmazásfejlesztő eszközével, Developer/2000-rel készítettük. A rendszer ajánlott grafikus alapszoftvere a Bentley cég MicroStation terméke, amely azért is kiváló választás az önkormányzatok számára, mert ugyanezen grafikus alapszoftvert használja az ország összes regionális földhivatala, sok települési önkormányzat, és számos közmű vállalat is.

Az Oracle képviseletében Viszkai Éva ismertette, hogy az Oracle milyen eszközökkel tudja támogatni az önkormányzat pénzügyi feladatait. Előirányzat-gazdálkodásra, szerződésnyilvántartásra, vevő és szállító számlák kezelésére, információszolgáltatásra kialakított moduljai kiegészíthetik a GISPÁN Komplex Vagyongazdálkodási alrendszereit.

A Bentley részéről Rudolf Péter ügyvezető számolt be arról, milyen előnyöket jelent egy önkormányzat számára, ha ezen grafikus rajzkezelő mellett dönt.

A következőkben két részre oszlottunk, minden résztvevő választhatott mely folyamatok érdeklik jobban, melyik a saját szakterületéhez kapcsolódó szekció.

Hatósági szemináriumok

Hatósági munkafolyamatok támogatása témában Szám Henrietta termékmenedzser három alrendszert mutatott be, melyek bár külön-külön is működtethetők, de feladatukat tekintve mégis szorosan összefonódnak.

Az Építmény műszaki nyilvántartás elvégzi a Polgármesteri Hivatalok épületekre vonatkozó műszaki adatainak kezelését. Az alrendszer szöveges nyilvántartásában leírásra kerülnek az épületek műszaki paraméterei, a közmű ellátottságukra, műszaki állapotukra vonatkozó adatok, mely mellé csatolhatók a digitális formában rendelkezésre álló grafikus műszaki dokumentációk is.

A Városrendezési alrendszer megoldja a digitális formában elkészült rendezési tervek szöveges és térképi adatainak kezelését, melyből intelligens térkép alakítható ki. A rendszer az összes szabályozási terv típust akár párhuzamosan is képes kezelni, így az Általános rendezési terv mellett párhuzamosan bekapcsolható tetszőleges terület Részletes rendezési terve illetve Házhelyosztási terve is. Egyszerűen ellenőrizhető a földrészletekre vonatkozó törvényi háttér akár térképi kijelölés, akár szöveges adatbázis alapján is.

Az Építéshatósági alrendszer segítségével számítógépesen vezérelni lehet a teljes építéshatósági ügymenet vezetését, ügyek és ügyiratok nyilvántartását, a szükséges dokumentumok automatikus előállítását és tárolását. Az iratok nagymértékben paraméterezhetőek, így a Polgármesteri Hivatalok az irataikat saját igényeik szerinti típusszövegekkel és kötelező tartalommal láthatják el. Az ügyirat állománya alapján automatizálhatók a különböző statisztikai gyűjtések, kimutatások elvégezése, amelyek alapján optimalizálható a hatósági munkát ellátó irodák működtetése. A KSH által előírt kötelező kimutatások automatikus elkészítése az alrendszerbe be van építve.

További információ hatósági témakörben: Szám Henrietta, Rudas&Karig Kft.
Vagyongazdálkodási szemináriumok

A vagyongazdálkodási folyamatok iránt érdeklődők ezen előadássorozat idejére átvonultak a Kistanácsterembe, ahol Szűcs Orsolya és Pályi Zoltán termékmenedzserek mutatták be az alrendszerek hatékony működését.

Az Ingatlanvagyon kataszter alrendszer a rendelet előírásainak megfelelő tartalommal kezeli az ingatlanokat, hatékony lekérdezési, jelentéskészítési funkciókkal támogatja az ingatlanvagyonnal való gazdálkodást, elvégzi a lakás és nem lakás célú helyiségek értékadat kezelését. Az ingatlanok adatainak nyilvántartása az önkormányzati törvény által előírt betétlap formátumokkal történik, a nyilvántartás adatai alapján előre elkészített jelentések futtathatók, a KSH statisztika elkészíthető, az adatok áttölthetők a TÁH által készített fájl formátumba. Az önkormányzati ingatlanok értékadat változásainak nyilvántartását a Vagyon analitika alrendszer valósítja meg, olyan módon, hogy az automatikusan összehasonlítható az Ingatlanvagyon kataszter alrendszerben tárolt ingatlanadatokkal. A vagyon analitika képes a Kataszterből fogadni, és oda feladni ingatlan értékadatokat. A két rendszer alapvetően egymástól független adatfeldolgozással működik, de az egymástól történő információ lekérés mégis a lehető leghatékonyabban van megoldva.

A Beruházási alrendszer biztosítja az önkormányzati beruházások, azok éves költségvetései és a teljesítéshez kapcsolódó szerződések és számlák naprakész nyilvántartását. Az alrendszerrel készíthető kimutatások hatékony támogatást nyújtanak a beruházások munkáinak költségvetési tervezéséhez és ütemezéséhez, valamint azok megvalósulásának követéséhez.

A Hasznosítási alrendszer alkalmazásával lehet az Önkormányzati tulajdonú bérleti viszonyban lévő ingatlanok nyilvántartását végezni. Adattárában megadja a bérlemény típusát, az ezekhez rendelhető hasznosítási övezeteket, övezeti feltételeket, a bérleti díj kategóriákat, a bérlemény közművesítettségi fokát, felszereltségét.

További információ vagyongazdálkodási témakörben: Szűcs Orsolya , Rudas&Karig Kft.

Internetes lakossági publikáció

Kezdetét vette Magyarországon az e-Önkormányzatok kialakítása, sok helyen már on-line elérhetők az ügyleírások, letölthetők a szabványos űrlapok. Az e-Önkormányzat alapja csak egy egységes, jól működő belső informatikai háttér lehet, ugyanazt az információt kell látni a hivatali ügyintézőnek, a városi intézménynek, az állampolgároknak. A Négyrétegű Információs Portál megoldást nyújt mind a térképi, mind a szöveges információk közzétételére, támogatja a teljesen on-line ügyintézést. Mindezt az adott Hivatalban működő GISPÁN rendszer adatbázisára, a napi munka során keletkező adatokra épülve teszi lehetővé. Így a lakossági publikáció nem igényel többletmunkát a Hivatal részéről!

A fejlesztés irányai

Új ügyfélszolgálati portál kezdte meg működést a http://ugyfelszolgalat.rudaskarig.hu címen, a jövőben ezen keresztül kezeljük a felhasználói kérdéseket, a bejelentett hibákat és javításokat, a jelzett észrevételeket és új igényeket. A webes portál használatával egy bejelentés sem veszhet el, a bejelentő követni tudja bejelentése állapotát -akár automatikus e-mail értesítést is kérhet, ha annak állapota változik-, ezen felül a portálon keresztül megtekintheti a fejlesztők által adott válaszokat.

Szinte minden ügyfelünkkel követés-támogatási szerződés keretében folytatjuk az együttműködést a rendszer bevezetése után. Ennek keretében tudjuk biztosítani, hogy rendszerünk folyamatosan megfelel a változó követelményeknek, kielégíti a sorozatosan jelentkező új ügyfél igényeket, és mindenki számára díjtalanul hozzáférhetővé teszi az így születő új verziókat.

Technológiai téren, rajzkezelő tekintetében jelenleg Bentley MicroStation / J és GeoOutlook platformon működünk, ezen az ágon tervezzük a fejlődést tovább a Bentley V8 generáció irányába. A GISPÁN a 2004-es év folyamán átáll a V8-as alapokra, ennek szükséges velejárója lesz a DGN-ek konvertálása, és az alapszoftver upgrade.

Jelenleg a GISPÁN kliens-szerver architektúrában működik, ezt a megvalósítást 2007. év végéig támogatja az Oracle. A jövő a web alapú architektúráé, melynek kisebb üzemeltetési igénye van, ugyanakkor széles körű, egyszerű rendszer-elérést nyújt.

Tombola

A nap végén egy kérdőív segítségével kértük a jelenlévőket, osszák meg velünk véleményüket terveikről, rendezvényünkről. A kérdőív kitöltésével mindenki tombola sorsoláson vett részt, ahonnan a szerencsések pólókkal, esernyővel, frizbivel, cd-vel távoztak.

A kérdőív nagyon pozitív visszhangot adott mind elégedettség, mind a jövőbeli esetleges sikeres együttműködés alapjainak tekintetében.

 

 

Az esemény hivatalos weboldala (letölthető előadások, fotógaléria): http://ugyfelszolgalat.rudaskarig.hu/regiszt