hírlevél
Hírlevelünk célja, hogy partnereinket rendszeresen tájékoztassuk a Gispán Ignis-el kapcsolatos hírekről. (Hírlevelünket más címre is kérheti, vagy lemondhatja, csak kattintson a megfelelő aláhúzott szavakra.)
 

www.rudaskarig.hu
mail@rudaskarig.hu
 Tartalomjegyzék
2011. február
1. GISPÁN Ignis bemutató az Ózdi Távhő Kft-nél
 
2. GISPÁN® Ignis – alrendszerek bemutatkoznak sorozat:
Műszaki Objektum nyilvántartás

3. Partnereink
 
 1. GISPÁN® Ignis bemutató az Ózdi Távhő Kft-nél
Január 28-án lehetőséget kaptunk az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft-nél rendszerünk bemutatására. A bemutatón az Ózdi Vízmű Kft. kollégái is jelen voltak. Az egy órás bemutató után közel a bemutatóval megegyező időtartamban sok kérdés és elképzelés megbeszélésére nyílott lehetőség.

A bemutató témája a távfűtési rendszer elemeinek, objektumainak a technológiai és működési felépítésnek megfelelő hierarchikus nyilvántartása és ennek térképi támogatása, valamint a műszaki tevékenység teljes adminisztrációját biztosító munkalap és karbantartás támogató rendszer volt.

Természetesen a mindezek egységes rendszerbe történő kezelését biztosító GISPÁN® Ignis felépítése is ismertetésre került.

A bemutató sikerét bizonyítja, hogy a közel jövőben az Ózdi Vízmű Kft.-nél lesz lehetőségünk a víziközmű szolgáltató cégek számára kifejlesztett megoldásunk bemutatására.
2. GISPÁN® Ignis – alrendszerek bemutatkoznak sorozat: Műszaki Objektum nyilvántartás
A Műszaki objektum nyilvántartó alrendszer segítségével a vállalat eszköznyilvántartásához kapcsolódó, műszaki szemléletű adatbázist lehet kialakítani a vállalat közművagyonának műszaki objektumairól és a kapcsolódó eszközökről. Az alrendszer mind a hálózatok, mind a létesítmények nyilvántartását lehetővé teszi. A nyilvántartás szakágak szerinti bontásban történik:
 • távhő hálózat elemei,
 • folyamatirányító rendszer berendezései,
 • villamos hálózatok, szerelvények, gépek, berendezések, 
 • informatikai eszközök, hardver és szoftver,
 • gépek, járművek.
A műszaki objektum nyilvántartás teljes körű térinformatikai támogatással egészül ki. A kapcsolat mind a két oldalról teljes mélységű.
A nyilvántartás objektum szemléletű és rugalmasan paraméterezhető. Azt hogy a rendszer milyen objektumfajtákat, vagy inkább objektum típusokat tart nyilván, (pl. akna, hőközpont) és hogy ezek az objektum típusok milyen jellemzőkkel rendelkeznek (akna esetében pl. fal anyaga, méret, fedlap szint, fenékszint; hőközpont esetében pl. teljesítmény stb.) egy meta-adatbázis írja le. A nyilvántartott adatok körét a felhasználó saját maga szabhatja meg, aszerint, hogy milyen adatokra lesz szüksége a rendszer használata során. A nyilvántartott objektum típusokat, valamint ezek jellemzőinek körét később, az üzemeltetés során bármikor megváltoztathatja, bővítheti vagy szűkítheti. Akár teljes új szakág is felvehető (pl. járművek, munkagépek).
Az adatbázis nem a különálló műtárgyak listája csupán, hanem reprezentálja az egyes berendezések, létesítmények, művek között a valóságban is fennálló alá/fölé-, valamint mellérendelő kapcsolatrendszereket. A lehetséges kapcsolatokat objektum fajtánként szintén a meta adatbázis írja le. Az egyes objektumok örökölhetik tulajdonságaikat a feletteseiktől és jellemzőik általánosíthatók az alárendeltjeikre. Ezzel a technológiával az üzemeltetett művek valódi modellje építhető fel. Mindez szemléletes, könnyen kezelhető és áttekinthető nyilvántartást eredményez, valamint biztonságossá és gyorssá teszi az adatfelvitelt is.

A nyilvántartott műszaki objektumok tetszőleges adatai alapján tetszőlegesen komplex lekérdezések, keresések fogalmazhatók meg. Ezen lekérdezések eredménye egy objektum lista, amely újabb komplex lekérdezésekkel szűkíthető, bővíthető, az elkészült listákkal halmazműveletek végezhetők.

Például:
 • kérem azon vezetékszakaszok listáját, ahol a hőhordozó közeg forróvíz
 • kérem azon acél anyagú vezetékszakaszok listáját, amelyek 1980 előtt lettek üzembe helyezve
 • kérem a két lista metszetét, vagyis a 1980 előtt épített acél vezetékszakaszokat ahol a hőhordozó közeg forróvíz
 • A leválogatás eredményeként létrejött objektum lista:
 • bármely tulajdonságára statisztikai funkciók kérhetők, (pl. építés évének átlaga, minimuma, maximuma stb.)
 • térképre vetíthető, a térképen eltérő színnel jelezve, kiemelve a kiválogatott objektumokat,
 • exportálható több szabványos formátumban irodai alkalmazások számára (Word, Excel) további feldolgozásra,
 • Interneten publikálható,
 • kinyomtatható stb.
Az alrendszer szolgáltatásai:
 • az üzemeltetett művek nagyléptékű struktúrájának leképezése és reprezentálása paraméterezhető műszaki egységek segítségével (pl. rendszerek, művek, elosztóhálózatok, stb.)
 • létesítmények nyilvántartása (pl. hőközpont stb.)
 • műtárgyak nyilvántartása (pl. kompenzátor, fix megfogás stb.)
 • hálózati elemek, szerelvények nyilvántartása
 • berendezések nyilvántartása, (pl. szivattyú, kábel, érzékelő/távadó, PLC kártya, modul stb.)
 • típustörzsek alkalmazása az objektum típusok közös jellemzőinek konzisztens nyilvántartására (pl. vezeték típus törzs, tolózár típustörzs stb.)
 • az objektumok között hierarchia felépítése a rész-egész vagy tartalmazás kapcsolatok kezelésére
 • az objektumok között mellérendelő kapcsolat reprezentálása (pl. vezetékszakaszok egymáshoz kapcsolódása)
 • az egyes hálózati objektumok érvényességégének időtartama megadható
 • objektumok helyének meghatározása a strukturált közterület és cím adatbázisból származó cím hozzárendeléssel
 • a műszaki egységek és objektumok nyilvántartása üzemeltető szervezeti egység szerint
 • tulajdonviszonyok nyilvántartása
 • a felhasználó tetszőlegesen hozhat létre új szakágakat és ezekhez kapcsolódó objektum fajtákat (pl. a vállalat informatikai struktúrája, hardware, szoftver nyilvántartása)
 • a rendszerbe felvett adatok, objektumok érvényessége a műszaki objektumok hierarchiája szerint is nyilvántartható
 • térinformatikai/rajzi támogatás keretében különböző méretarányú szakági térképek csomóponti rajzok, működési hossz-szelvények, helyszínrajzok, séma vázlatok, villamos vonalas kapcsolási rajzok, kábel-összefüggési vázlatok kezelése
 • egyéb műszaki események kapcsolása az objektumokhoz (pl. törés, fedlap ellopás, villámcsapás stb.)
 • szakágak elkülönített és együttes kezelése
 • az elvárt és a beépített szivattyúzási teljesítmény elkülönítésére külön szivattyúzási hely és szivattyú műszaki objektum, q-h görbék kezelése
 • az objektumokhoz kapcsolódó kiegészítő anyagok, (szerződések, jegyzőkönyvek, műszaki dokumentációk, kezelési utasítások, bizonylatok stb.) nyilvántartása
 • multimédia anyagok nyilvántartása és a műszaki objektumokhoz kapcsolása (digitális fotó-, videó- és hanganyagok, szkennelt állományok stb.)
 • felhasználó által összeállítható, jelentések az objektumok számosságáról
 • az adatelemző alrendszer segítségével tetszőleges lekérdezések hozhatók létre
3. Partnereink


Óbudai Egyetem
Universitas Budensis

Készítette: Rudas & Karig Kft.
Elérhetőség és kapcsolatfelvétel: (1) 316-0506, 316-1096, 316-1097
www.rudaskarig.hu
Hírlevél lemondás
Feliratkozás a hírlevélre
Észrevétel, üzenet a szerkesztőknek