rudas-es-karig-kft
GISPÁN e-közmű konzultációs napok

Előző hírlevelünkben meghirdetett konzultációs napokra sokan jelentkeztek,
ezért további konzultációs időpontokat hirdetünk meg.

Kérésünk, hogy egy cégtől két embernél több ne jelentkezzen, az újonnan meghirdetett időpontokban a regisztrációkor ezt már figyelembe vesszük.

Amennyiben GISPÁN® e-közmű Adatszolgáltatási Szerződés részleteire is kíváncsi, úgy kérjük, hogy a regisztrációval egyidejűleg, vagy a konzultációt megelőzően e-mailben a következő adatokat küldje el számunkra:

• Üzemeltető önkormányzat vagy cég megnevezése
• Kontaktszemély neve, elérhetőségei

• Üzemeltetett szakágak
• Településszám szakáganként
• Vezetékhossz szakáganként
• Fogyasztói bekötések száma (ahol ez értelmezhető) szakáganként

• Milyen formában állnak rendelkezésre az adatok
• Létezik-e térinformatikai nyilvántartásuk
• Ha igen, akkor annak rövid jellemzése (termék szállítója, alkalmazott alapszoftverek)

 
kivonatok a rendeletből

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

1. § (1) E rendelet hatálya ...... a víziközmű-szolgáltatást, az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést, a szénhidrogén-ellátást, a távhőszolgáltatást, a villamosenergia-ellátást biztosító közművezetékekre, valamint az elektronikus hírközlést biztosító nyomvonalas építményekre, ...... feladatait ellátó szervekre terjed ki.

......

11. § A közművezeték üzemeltető a közművezetékekre vonatkozó nyilvántartásában meglévő, EOV-ban vezetett digitális adatokat az e-közmű részére a 6. § (1) bekezdése szerinti műszaki követelményekkel és metaadatokkal, az 5. melléklet 1. és 2. pontjának megfelelően 2014. január 1-jétől köteles naprakészen szolgáltatni.

 
térinformatikai és szöveges adatok szolgáltatása

3. § Az e-közmű feladata információ szolgáltatása
a) helyrajzi szám alapján egy adott földrészlet közművezetékkel való ellátottságáról és azok elhelyezkedéséről,
......

GISPÁN e-közmű
 

Megoldandó feladatok

I. Tervezés, fejlesztés

Hardver, alapszoftver architektúra, folyamatos adat-szinkronizáció, WMS/WFS alkalmazás

II. Rendszer indítás, beüzemelés

Beszerzések, irodai infrastruktúra kialakítás, próba- és tesztüzem

III. Folyamatos fenntartás, jogkövetés, műszaki és szakmai változásmenedzsment

Üzemeltetés, rendszergazdai feladatok, hiba felderítések, hibajavítások, feltételrendszer folyamatos fejlesztése, hangolása a terheltségi adatok függvényében

GISPÁN® e-közmű Szerződés előnyei

Nem jelentkezik Önnél:
induló beruházási költség,
folyamatos szolgáltatási kötelezettség,
új "szakértelem" beállítása.

További előnyök:
alacsony fenntartási költség,
biztosított állandó szakmai kompetencia,
biztosított az állandó jogkövetés, fejlődés,
abszolút internetes biztonság.

 
Előadók: Karig Gábor ügyvezető karig.gabor@rudaskarig.hu
Rácz Szabolcs térinformatikai szakértő racz.szabolcs@rudaskarig.hu
Időpontok: 2013. október 30., szerda, 10h-13h
2013. november 6., szerda, 10h-13h
2013. november 13., szerda, 10h-13h
2013. november 20., szerda, 10h-13h
Helyszín: H-1024 Budapest II., Szilágyi Erzsébet fasor 5. I. em 3.
Jelentkezni: Molnár László szolgáltatásvezető Szabó Ildikó irodavezető
e-mail: molnar.laszlo@rudaskarig.hu e-mail: mail@rudaskarig.hu
mobil: +36 20 928 5898 tel/fax: +36 1 316 0506
 

Önkormányzatok, közműszolgáltatók szakembereit szeretettel várjuk !

footer
Rudas & Karig Kft. Hírlevél lemondás
Elérhetőség és kapcsolatfelvétel: (1) 316-0506 Feliratkozás a hírlevélre
www.rudaskarig.hu Észrevétel, üzenet a szerkesztőknek