MIR-levél
Hírlevelünk célja, hogy partnereinket rendszeresen tájékoztassuk a MIR-rel kapcsolatos hírekről. (Hírlevelünket más címre is kérheti vagy lemondhatja a mail@rudaskarig.hu címre küldött üzenetével.)
 
www.rudaskarig.hu
mail@rudaskarig.hu

A hónap híre: A Fővárosi Vízművek Rt. pályázatot írt ki Laboratóriumi Információs Rendszer (LIS) bevezetésére. A pályázatot társaságunk nyerte meg, így 2003. április-május hónapokban az FVM Rt. két laboratóriumában a MIR Labor alrendszere kerül bevezetésre. Első lépésben 15 adatfelviteli munkahely és további 10 lekérdező munkahely kerül telepítésre.

Tartalomjegyzék
2003. április  
1. Híreink
  Labor rendszer bevezetése a Fővárosi Vízművek Rt.-nél
  Térinformatika alrendszer éles indulása a Pécsi Vízmű Rt.-nél
  Labor munkahelyek bővítése az Északdunántúli Vízmű Rt.-nél
2. GITA konferencia
3. Újdonságok a MIR-ben
4. Közeljövőre tervezett MIR fejlesztések
5. Alrendszerek legfrissebb verziói
6. MIR tippek


Labor rendszer bevezetése a Fővárosi Vízművek Rt.-nél

A Fővárosi Vízművek Rt. céljai között szerepel a vízminőségi vizsgálat tevékenységének hatékony informatikai támogatása, dokumentálása és a laboratóriumok akkreditálása. Ennek megfelelően az FVM Rt. 2003. január 30-án pályázatot írt ki Laboratóriumi Információs Rendszer bevezetésére. A pályázatot társaságunk nyerte meg, így a létrejött megállapodás szerint az FVM Rt. laboratóriumaiban bevezetésre kerül a MIR Labor alrendszere. 15 adatfelviteli munkahely és további 10 lekérdező munkahely kerül telepítésre. A bevezetési munkálatok március végén megkezdődtek, hogy a rendszer éles indítására még az év első felében sor kerülhessen. A megállapodás részét képezi még a MIR Labor rendszer illesztése az FVM Rt. SAP CO, MFNYR és térinformatikai rendszeréhez is.

További információk: Hidvégi Miklós, Rudas & Karig Kft., Molnár László, Rudas & Karig Kft., Ribizsár Zoltán, FVM Rt.Térinformatika alrendszer éles indulása a Pécsi Vízmű Rt.-nél

A Pécsi Vízmű Rt.-nél megkezdődött a MIR Térinformatikai alrendszerének éles üzemű használata. Pécs város és néhány környező település ivóvíz és szennyvíz szakági térképeit tartják karban jelenleg, és folyik a külterületeken lévő vízbázisok digitális állományainak rendszerbe integrálása is. A térképen szereplő objektumok és a MIR műszaki nyilvántartásai közötti közvetlen kapcsolat segítségével így lehetővé vált a műszaki adatok térinformatikai elemzése a PV Rt. számára.

További információk: Tóth Balázs, PV Rt.Labor munkahelyek bővítése az Északdunántúli Vízmű Rt.-nél

Az ÉDV Rt. Labor rendszerét 10 lekérdezésre szolgáló munkahellyel bővítette, ezzel lehetővé tette a MIR elérését a társaság olyan munkatársai számára is, akik napi munkájuk során felhasználják a laboratóriumi minőségvizsgálati eredményeket, de azokon változtatásokat nem hajtanak végre. A telepítés megtörtént és az új felhasználók oktatása megkezdődött.

További információk: Tóth Mária, ÉDV Rt.

2. GITA konferencia

A GITA konferencia idén a hetedik alkalommal kerül megrendezésre a GITA (Geospatial Information & Technology Association) Magyarország rendezésében, amely ezúttal a Budapesti Stefánia palotában a magyarországi térinformatika legjelentősebb szolgáltató cégeit felvonultató konferencia és ahhoz kapcsolódó kiállítás. A Rudas & Karig Kft. mind előadóként mind kiállítóként megjelenik a rendezvényen, melyre Önt is szeretettel várjuk.

Időpont: 2003 április 3-4, Helyszín: Stefánia Palota, Bp. XIV Stefánia út 34-36, www.agt.bme.hu/git

3. Újdonságok a MIR-ben

Műszaki objektum nyilvántartó alrendszer
 • Műszaki objektum listákon az objektum több jellemzője jelenik meg.
 • Tulajdonos önkormányzatok nyilvántartása a műszaki egységeknél.

Labor alrendszer
 • Laboratóriumi számítási műveleteket definiálhat a felhasználó, mellyel lehetősége van táblázatos formában lekérdezni mintavételi helyek adott paramétereit, és ezekkel elvégzendő, a felhasználó által defíniált számítások eredményét. Felhasználható pl. eltérések kimutatására, tisztítási hatásfok számításra, különböző, vagy azonos helyen vett minták paramétereinek egymástól való függésének elemzésére stb.
 • A Labor alrendszerben a sztornó mintákat is újra lehet nyitni, a sztornózott minták visszaállíthatók.
 • Felgyorsult a vizsgálatok és vizsgálat csoportok mintákhoz rendelése.
 • Laboratóriumi munkalapok fejlécét vizsgálatonként és laboronként a felhasználó megadhatja a törzskarbantartás funkciókban.
 • Mintavételi terv nem csak egyedi vizsgálatokat, hanem vizsgálat csoportokat is tartalmazhat.

A Laboratóriumi számítási művelet funkcióról külön, példákkal és képekkel illusztrált ismertető füzetet jelentettünk meg. Ebben részletesen szerepel ezen új funkció használatának leírása. Ha Ön ezt a kiadványt még nem kapta meg, kérjük hívja hot-line szolgálatunkat.


Térinformatikai alrendszer
 • Elkészült a MIR Térinformatikai alrendszerének Autodesk Map és Autodesk MapGuide alapú verziója.
 • Az Autodesk alapú Térinformatikai alrendszer segítségével zárási terv és kizárt fogyasztók listája készíthető.

Az új Autodesk alapú térképi funkciók és a teljes térinformatikai támogatás éles üzemben működik a PV Rt.-nél.


További új MIR funkciók
 • Publikus, bizalmas és saját minősítésű jelentések készíthetők az adatelemző alrendszerben.
 • Listázó űrlapokon az oszlopok sorrendje és szélessége megváltoztatható, a beállítás elmenthető
 • A Műszaki objektum nyilvántartás, valamint Munkalap és karbantartás alrendszerekben egyszerre több ágazatba is be lehet jelentkezni.

Ha bármelyik új funkcióval kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, kérjük hívja a (1) 316-0506 telefonszámon hot-line szolgálatunkat vagy küldjön e-mailt a mail@rudaskarig.hu címre.

4. Közeljövőre tervezett MIR fejlesztések

Műszaki objektum nyilvántartó alrendszer
 • A hardver-szoftver nyilvántartásban egy berendezés vagy szoftver több adata jelenjen meg.
 • Új műszaki jellemzők rögzítésének biztosítása a vízkezelő létesítményeknél.

Az új funkciók fejlesztési tervének összeállításakor elsősorban követési, támogatási szolgáltatásunkban regisztrált felhasználóink észrevételeit és igényeit vesszük figyelembe.


Labor alrendszer
 • Automatikus mértékegység átváltás a vízminőségi jellemzők határértékeinek ellenőrzésénél.
 • Mintavételi helyek eredményei táblázat átalakítása szabványos listázó űrlappá.

A kifejlesztett új programverziókat minden követési, támogatási szolgáltatásunkban részt vevő felhasználónk minden további díj vagy költség felszámítása nélkül megkapja.


Általános MIR funkcionalitás
 • A felhasználó által elmentett oszlopbeállítások automatikus visszatöltése a felhasználó következő bejelentkezésekor.
 • Felhasználó által definiálható számítási művelet kibővítése, hogy tetszőleges alrendszerből származó adatokat együttesen, egy matematikai kifejezésben is szerepeltetni lehessen.
5. MIR alrendszerek verziószámai
Műszaki objektum nyilvántartó alrendszer 2.29.04.
Termelési és szolgáltatási adatok alrendszer 1.33.04.
Labor alrendszer 1.50.06.
Munkalap és karbantartás alrendszer 1.03.04.
Energia alrendszer 1.25.01.
Környezetvédelmi alrendszer 1.04.02.
Adatelemző alrendszer 1.01.04.
Térinformatikai alrendszer 1.37.01.

Ha az Ön MIR rendszerében nem ezek a verziószámok szerepelnek, akkor kérjük hívja hot-line szolgálatunkat a (1) 316-0506 telefonszámon vagy küldjön e-mailt a mail@rudaskarig.hu címre.

6. MIR tippek

Nem tudok egy termelési mérési helyet havi adatrögzítésűről napi rögzítésűre átállítani!

A MIR azért tagadta meg a mérési hely havi adatrögzítésről napi rögzítésre történő átalakítását, mert a mérési helyhez olyan időszakban is volt rögzített adat, amely időszakot már lezártnak nyilvánított a felhasználó. A lezárt időszak adatait a rendszer nem engedi megváltoztatni még ilyen, közvetett módon sem. A szigorú ellenőrzés a számolt értékek (VKJ, kontrolling feladás stb.) konzisztenciájának biztosítását szolgálja. Ha a mérési hely átalakítása mindenképpen szükséges, akkor azt csak úgy lehet megtenni, hogy minden olyan időszakot, amelyben az illető mérési helyhez rögzített adat van, újra meg kell nyitni.

Ezt a rovatunkat az elmúlt időszakban a MIR hot-line szolgálathoz érkezett, vélhetően közérdeklődésre is számot tartó kérdések alapján állítottuk össze.


Hogyan kaphatok listát egy listázó űrlap egy oszlopában szereplő különböző értékekről a szűrőfeltétel megadásakor?

Erre a célra a listázó űrlap Lekérdezés menüben a Előforduló értékek listája... parancs szolgál megoldással, amely a szűrőfeltétel megadásakor válik aktívvá. E menüpont kiválasztása esetén a program egy ablakban felsorolja a listázó űrlap azon oszlopának összes különböző előforduló értékeit (előfordulásuk számával együtt), amely oszlopban a kurzor állt, amikor a menüpontot aktivizáljuk. Figyelni kell azonban arra, hogy ez a menüpont csak a szűrőfeltétel megadásakor (F7 után) működik.