MIR-levél
Hírlevelünk célja, hogy partnereinket rendszeresen tájékoztassuk a MIR-rel kapcsolatos hírekről. (Hírlevelünket más címre is kérheti vagy lemondhatja a mail@rudaskarig.hu címre küldött üzenetével.)
 
www.rudaskarig.hu
mail@rudaskarig.hu

DRV Rt.-nél üzembe helyeztük új ügyfélszolgáltai portálunkat. A továbbiakban DRV Rt. MIR alrendszereinek felelősei ezen az internetes portálon keresztűl tehetik meg észrevételeiket és bejelentéseieket. Az ügyfélszolgálati terminálól és a DRV Rt.-nél induló próbaüzemről részletes riportban számolunk be.

Tartalomjegyzék
2004. január  
1. Híreink
  Ügyfélszolgálati terminál próbaüzeme DRV Rt.-nél
  Megnyitottuk Egri Kirendeltségünket
2. MIR Ügyfélszolgáltai portál
5. Újdonságok a MIR-ben
6. Közeljövőre tervezett MIR fejlesztések
7. Alrendszerek legfrissebb verziói
8. MIR tippek


Ügyfélszolgálati terminál próbaüzeme DRV Rt.-nél

Hosszas előkészítés után DRV Rt.-nél üzembe helyeztük a Műszaki Információs Rendszer Ügyfélszolgálati portálját, egyelőre két alrendszer, a Labor alrendszer és a Termelési és szolgáltatási adatok alrendszere tekintetében.

A próbaüzem február elsejével indul. Az induláskor a próbaüzembe bevont felhasználók számára helyszíni rendszerismertetést, oktatást tartunk, és mivel a jelenleg érvényben lévő, élő bejelentéseket feltöltöttük a rendszerbe, így azok már most is követhetőkké váltak.

Két hét használat után kívánjuk összegezni és értékelni a tapasztalatokat. Ezt követően kerülhet sor az összes alrendszer bevonására a rendszerbe, valamint egy szélesebb körű felhasználói oktatásra.

A terveink szerint február második felére minden MIR alrendszer tekintetében átállunk az ügyfélszolgálati portál használatára.

Természetesen felhasználóink észrevételeit mind az ügyfélszolgálati portál tesztüzeme alatt, mind pedig azután továbbra is fogadjuk telefonon, e-mailen, faxon stb. is.

Kérjük olvassa el az ügyfélszolgálati protálunk működéséről, használatáráól szóló cikkünket is.

További információk: Molnár László, Rudas & Karig Kft.,Megnyitottuk Egri Kirendeltségünket

Több közműválllatnál kezdödtek meg jelentős térinformatikai adatfeldolgozási munkálatok. Ezek jelentős részében lezárult az előkészítő fázis, amelynek során feltártuk az esetleges kockázati tényezőket, és meghatározzák a célokat, a feladatokat és költésgeket.

A feladatok magasszintű ellátása érdekében társaságunk jelentős fejlesztéseket hajtott végre. Egerben új irodát nyitottunk. Az itt létrehozott nagyteljesítményű grafikus munkahelyeken kerül sor a közműtérképek szakági tartalmának digitális átalakítására, komplex térinformatikai-műszaki adatbázis létrehozására vonatkozó feladatok végrehajtására.

További információk: Hidvégi Miklós, Rudas & Karig Kft.,Ügyfélszolgálati portál

Elkészült ügyfélszolgálati portálunk, melynek segítségével partnereink egy kényelmes Internetes portálon keresztül jelezhetik a Műszaki Információs Rendszerrel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. A széleskörű szolgáltatásokat nyújtó felületen a bejelentést tevő felhasználó folyamatosan követheti bejelentéseinek aktuális státuszát (regisztrálva, fejlesztési munkába véve, javítás kész stb.), és automatikusan e-mail üzenetet kap, ha a bejelentés státusza megváltozik. Az ügyfélszolgálati portál lehetőséget ad a fejlesztők és a bejelentők kommunikációjára a probléma pontos behatárolása céljából. A felhasználók láthatják egymás publikus bejelentéseit is, illetve az azokra adott fejlesztői válaszokat.

Jelenleg a teszt időszak folyik, terveink szerint az idén minden felhasználónk számára elérhető lesz az ügyfélszolgálati portál.

További információk: Hidvégi Miklós, Rudas & Karig Kft., Molnár László, Rudas & Karig Kft.,2. MIR Ügyfélszolgáltai portál

Ügyfélszolgálati portálunk segítségével partnereink egy kényelmes Internetes felületen keresztül jelezhetik a Műszaki Információs Rendszerrel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. A széleskörű szolgáltatásokat nyújtó rendszerben a bejelentést tevő felhasználó folyamatosan követheti bejelentéseinek aktuális státuszát (regisztrálva, fejlesztési munkába véve, javítás kész stb.), és automatikusan e-mail üzenetet kap, ha a bejelentés státusza megváltozik. Az ügyfélszolgálati portál lehetőséget ad a fejlesztők és a bejelentők kommunikációjára a probléma pontos behatárolása céljából. A felhasználók láthatják egymás publikus bejelentéseit is, illetve az azokra adott fejlesztői válaszokat.

Az ügyfélszolgálati terminált a felhasználóik saját bejelentkezési névvel és jelszóval érhetik el. Minden felhasználó számára ki vannak jelölve azok a területek, amelyek tekintetében bejelentéseket tehet. A bejelentés megtételekor a felhasználó a következő adatokat adhatja meg:
 • A MIR melyik alrendszerhez kapcsolódik az észrevétele.
 • Amennyiben hibáról van szó, úgy az reprodukálható-e? Minden alkalommal jelentkezik, vagy véletlenszerűen,
 • vagy esetleg esetleg csak egyetlen alkalommal tapasztalták és többé nem fordult elő.
 • A bejelentés rövid leírása.
 • Részletes leírás.
 • Kitől kérhető további információ a problémával kapcsolatban.
 • Bejelntő cég neve.
 • Melyik űrlaphoz, listához kapcsolódik a bejelentés.
 • Ha volt a rendszer által adott hibaüzenet, akkor annak pontos szövege.

A bejelentéseket az ügyfélszolgálatunk munkatársai értékelik ki folyamatosan. Amennyiben valamilyen azonnal megválaszolható kérdésről, vagy azonnal megoldható, vagy azonnal megoldandó problémáról van szó, úgy a bejelentést a területtel foglalkozó felelősnek átadják.

Ha a bejelentés jelleg olyan, hogy arra azonnal nem tudunk megoldást kínáli, úgy magtörténik a bejelntés ütemezése, mejd ennek megfelelően kerül a probléma koisztásra hibajavítás esetén a fejlsesztés, hosszabb távú vagy nagyobb lélegzetű észrevétel esetén a tervezés felé.

A probléma megoldásával közvetlenül foglalkozó munkatárs(ak) folyamatosan kiegészítéseket, észrevételeket fűzhetnek a bejelentéshez, esetleg ponosításárt a bejelentőhöz fordulhatnak.

Amennyiben a probléma megoldása megtörtént, pl. a feltett kérdés megválaszolásra került, az észlelt hibát a fejlesztés kijavította, a javasolt/kért új funkció elkészűlt stb. úgy az észrevétel státuszát annak kezelője Megoldottra, vagy ha az program vagy adatbázis módosítással jár, úgy Telepítettre állítja.

Ezt követően a felhasználó ellenőrizheti a megoldást, és megelégedettsége esetén a bejelentést lezárhatja.

Néhány fontos körülmény:
 • A bejelentést tevő felhasználó e-mail üzenetet kap minden esetben, amikor az általa tett bejelentéssel kapcsolatban valami történik, pl. az általa tett bejelentéshez valalki megjegyzést fűzött, vagy megváltozott a bejelentése státusza (pl. megoldották) stb.
 • A felhasználók nem csak a saját bejelentéseiket láthatják, hanem mások olyan bejelentéseit is, amelyeket publikusbnak minősítettek. Ezzel lehetővé válik, hogy felhasználóink megismerhessenek mások által felvetett problémákat, azok megoldásait, s így új tapasztalatokat szerezzenek. Ez azért is hasznos, mert könnyen előfordulhat, hogy a bejelenteni kívánt probléma máshol már felmerült, és azt már meg is oldották.

A felhasználó a bejelentésekről a képernyőre listát kérhet. Ezt a listát nagyon egyszerűen kezelheti, szűrheti. Kereshet a bejelentés különböző tulajdonságaira, vagy a bejelentésben szereplő adott szövegrészletre stb. Az érvényben lévő bejelentések könnyen áttekinthetőek, mert a listában a különböző státuszú bejelentések (új, kiosztva, megoldva, lezárva stb.) eltérő színekkel jelennek meg.

Őszintén bízunk benne, hogy partnereink örömmel fogadják, és megelégedettséggel használják majd új Ügyfélszolgálati portálunkat. Reményeink szerint az Ügyfélszolgálati portál bevezetése nem csak a kérdések, bejelentések, észrevételek kezelésének felhasználó által is követhető, még hatékonyabb kezelését teszik lehetővé, de a hosszabb használat alatt abban összegyűlő ismeretanyag is segíti majd mind felhasználóink mind ügyfélszolgálatunk munkájukat.

További információk: Molnár László, Rudas & Karig Kft.

3. Újdonságok a MIR-ben

Műszaki objektum nyilvántartó alrendszer
 • Az informatikai eszközök nyilvántartásánál több új jellemző is rögzíthető, és egyszerre több számítógépről is lehet részletes listát kérni nyomtatóra. A lista tartalmazza az illető számítógép tulajdonságait, azt hogy a géphez milyen alkatrészek, kiegészítők tartoznak, és hogy a MIR nyilvántartása szerint, milyen szoftverek vannak installálva a számítógépen.
 • A műszaki objektumok több jellemzője jelenik meg a listázó űrlapokon.
 • A műszaki objektumokhoz illetékes önkormányzat nyilvántartása.
 • Mérőeszközök felvétele az objektumnyilvántartásba.


Labor alrendszer
 • Mértékegységek javított kezelése a határérték automatikus ellenőrzésekor.
 • Az eddigi öt helyett, már tíz előre definiált megjegyzés adható meg a mintákhoz.
 • A program nyilvántartja, hogy egy adott szabványos vagy belső metodika szerinti vizsgálat milyen mintaanyagon végezhető el, (ivóvíz, szennyvíz, fürdővíz, iszap stb.) és a minta iktatásakor csak olyan vizsgálatok mintához rendelését engedi meg, amelyek az adott mintaanyagon elvégezhetők.
 • Az alsó méréshatár mellett a mérési bizonytalanság és a kimutathatósági határ kezelése.
 • Akkreditált laboroknál automatikusan szabványos figyelmeztetés jelenik meg a vizsgálati jegyzőkönyvön, ha a minta olyan típusú vizsgálatot (biológia, kémia stb.) tartalmaz, amely típusú mintavételre a labor nem akkreditált.
 • A mintavételi helyek eredményeit összesítő listát átalakítottuk szabványos listázó űrlappá, az adatok így szűrhetők, rendezhetők, statisztikai funkciók hajthatók végre, exportálhatók, térképre vetíthetők stb. A lista több formátumban készíthető el: numerikus vagy szöveges eredményekkel, mértékegységek külön megjelenítésével stb.
 • Adott napra ütemezett minták felvételének lehetősége. Ilyenkor a minta alapadatait a Labor alrendszer mintavételi terve alapján vagy más okból már felveszik az elektronikus iktatókönyvbe, de a minta megvételére csak egy későbbi időpontban kerül sor.
 • Mintavételi adminisztráció támogatása olymódon, hogy a rendszer a kijelölt minták státuszát "Mintavétel alatt" státuszra állítja, a mintavevő számára mintavételi listát nyomtat, automatikusan elkészíti a mintákhoz szükséges mintásüveg-címkéket az előírt vizsgálatok típusa alapján, és kinyomtatja a mintavételi jegyzőkönyveket.
 • Vizsgálati eredmények részlegvezető által történő, vizsgálati típusonkénti (biológia, kémia stb.) jóváhagyásának lehetősége a minta lezárása előtt.
 • Kiadott vizsgálati jegyzőkönyvek adminisztrálása, a jegyzőkönyv képi formátumának elmentése.
 • Egymintás munkalap készítése egy minta összes vizsgálatát elvégző laboráns számára.

Az új funkciókkal kiegészített felhasználói kézikönyv minden felhasználónk számára rendelkezésre áll. Ha Ön még nem kapta meg, kérjük küldjön egy e-mailt hot-line szolgálatunknak.


Termelési és szolgáltatási adatok alrendszer
 • Továbbfejlesztett interfész a folyamatirányító rendszertől átvett termelési adatok kezelésére.
 • Számolt mérési helyek eredményeinek gyorsabb előállítása.


További új MIR funkciók
 • Listázó űrlapokon a felhasználó kiválaszthatja, hogy a rendszer a kis és nagy betűket a szűrésnél megkülönböztesse-e, valamint rendszerparaméterben beállítható, hogy a kettő közül melyik legyen az alapértelmezett mód.
 • Összetett szűrés is felhasználható a szűrők kombinálására, halmazműveletekre.
 • Ha egy korábbi szűrés végrehajtása után a szűrőfeltétel megadásakor a felhasználó ismét lenyomja az F7 billentyűt, a rendszer a megfelelő oszlopokba visszaírja számára az előzőleg alkalmazott szűrőfeltételt.
 • Az exportálási formátumok kibővültek. A HTML, CSV, vágólap stb. formátumok mellett ezentúl a SYLK formátum is használható. Ez a formátum elsősorban Excelbe történő adatexportáláskor hasznos, mert az adatok mellett azok típusáról is tartalmaz információt.

Ha bármelyik új funkcióval kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, kérjük hívja a (1) 316-0506 telefonszámon hot-line szolgálatunkat vagy küldjön e-mailt a mail@rudaskarig.hu címre.

4. Közeljövőre tervezett MIR fejlesztések

Labor alrendszer
 • Egy laboratórium önálló részlegeinek szervezeti egység szintű kezelésével kapcsolatos funkciók továbbfejlesztése.
 • Mértékegységek kezelésének továbbfejlesztése.
 • Hatósági és egyéb külső laboratóriumokban végzett vizsgálatok eredményeinél a jogosultsági rendszer fejlesztése.
 • Kézi és gépi mintaszám kiosztás beállíthatósága laboratóriumonként.


Energia alrendszer
 • Az elemzési funkciók jelentős bővítése.
 • Energia felhasználási adatok konkrét műszaki objektumokhoz kapcsolása a hierarchikus elemezhetőség céljából.
 • A fajlagos értékek számolásának továbbfejlesztése a termelési adatok szélesebb körű felhasználásával.


Általános MIR funkcionalitás
 • A felhasználó által elmentett oszlopbeállítások automatikus visszatöltése a felhasználó következő bejelentkezésekor.
 • A listázó űrlapok fejlécében kijelzésre kerül, hogy van-e beállított szűrés, rendezés, elrejtett oszlop.
 • Felhasználó által definiálható számítási művelet kibővítése, hogy tetszőleges alrendszerből származó adatokat együttesen, egy matematikai kifejezésben is szerepeltetni lehessen.

Várjuk követési és támogatási szolgáltatásunkban részt vevő felhasználóink véleményét és javaslatait új funkciók tekintetében. Kérjük hívja a (1) 316-0506 telefonszámon hot-line szolgálatunkat vagy küldjön e-mailt a mail@rudaskarig.hu címre.

5. MIR alrendszerek verziószámai
Műszaki objektum nyilvántartó alrendszer 2.29.07.
Termelési és szolgáltatási adatok alrendszer 1.33.07.
Labor alrendszer 1.51.06.
Munkalap és karbantartás alrendszer 1.03.09.
Energia alrendszer 1.25.01.
Környezetvédelmi alrendszer 1.04.02.
Adatelemző alrendszer 1.01.05.
Térinformatikai alrendszer 2.00.01.
Bentley térképkezelő alrendszer 2.01.00.
Autodesk Map térképkezelő alrendszer 2.00.00.
Autodesk MapGuide térképkezelő alrendszer 2.00.00.

Ha az Ön MIR rendszerében nem ezek a verziószámok szerepelnek, akkor kérjük hívja hot-line szolgálatunkat a (1) 316-0506 telefonszámon vagy küldjön e-mailt a mail@rudaskarig.hu címre.

6. MIR tippek


Hol lehet az objektum nyilvántartásban szereplő műszaki objektumokról olyan listát nyomtatni, amely megmutatja, hogy egy települési elosztóhálózat milyen vezetékszakaszokból épül fel, azokon milyen aknák, bekötések és szerelvények vannak.


Adatelemző alrendszerben a Karbantartás menü Hierarchia lista menüpontját kell kiválasztani. A megjelenő űrlapon a kezdő objektum mezőbe ki kell választani a keresett települési elosztóhálózatot (itt érdemes MIR listázó űrlapok keresési és rendezési funkcióit használni), kimenetként nyomtatót kell beállítani. A rendszer a kiválasztott települési elosztóhálózat felépítést faszerű hierarchiába szervezve fogja megjeleníteni. A nyomtatási előkép megjelenik a képernyőn, ahonnan egy gombnyomással indítható a nyomtatás.


A mintákhoz a kötelezően előírt megjegyzéseken kívül leggyakrabban három vagy négy standard megjegyzés szöveget szeretnénk beírni és a vizsgálati jegyzőkönyvön megjeleníteni.

A vonatkozó rendeletekben előírt megjegyzések automatikusan megjelennek a vizsgálati jegyzőkönyveken. Ha ezeken túlmenően szeretne a felhasználó megjegyzést fűzni a mintához, természetesen arra is van lehetőség. A szükséges megjegyzést, a megjegyzés mezőbe egyszerűen be lehet gépelni, vagy a gyakori megjegyzések közül is ki lehet választani egyet vagy többet.

A gyakori megjegyzések előzetes megírására rendszerparaméterek szolgálnak. 10 db megjegyzést lehet előre felvenni a rendszerbe az alrendszer menü Rendszerparméter karbantartás menüpontjánál. E menüpont aktivizálásakor megjelenő listában meg kell keresni az RVLB_MINTAMEGJ_X (X helyén sorszám 1-től 10-ig) rendszerparamétert, és a gyakori megjegyzéseket ezekhez be kell írni. Ha ez megvan, akkor abban az esetben ha ilyen megjegyzést kívánunk fűzni a mintához, már nincsen más dolgunk, mint a megjegyzés mezőben az F9 gombbal kérni a gyakori megjegyzések listáját. A listából a kívánt megjegyzés, vagy megjegyzések kiválaszthatók. A megjegyzések a kiválasztás után még szükség szerint módosíthatók, kiegészíthetők.

Fontos tudnunk azonban, hogy a rendszerparaméterek módosítását csak az erre jogosultságot kapott felhasználó végezheti el.

Ezt a rovatunkat az elmúlt időszakban a MIR hot-line szolgálathoz érkezett, vélhetően közérdeklődésre is számot tartó kérdések alapján állítottuk össze.