MIR-levél
Hírlevelünk célja, hogy partnereinket rendszeresen tájékoztassuk a MIR-rel kapcsolatos hírekről. (Hírlevelünket más címre is kérheti, vagy lemondhatja, csak kattintson a megfelelő aláhúzott szavakra.)
 
www.rudaskarig.hu
mail@rudaskarig.hu

Több ügyfelünknél üzembe helyeztük új ügyfélszolgálati portálunkat. Ezen ügyfeleinknél a továbbiakban MIR alrendszereinek felelősei ezen az internetes portálon keresztül tehetik meg észrevételeiket és bejelentéseiket. Az ügyfélszolgálati portálunkról és az ügyfélszolgálati portállal kapcsolatos tapasztalatokról részletes riportban számolunk be.

Tartalomjegyzék
2004. április - II. évfolyam 2. szám  
1. Híreink
  Ügyfélszolgálati portál tapasztalatai
  Megnyitottuk Egri Kirendeltségünket
2. MIR Ügyfélszolgálatai portál
2. Energia alrendszer továbbfejlesztése
5. Újdonságok a MIR-ben
6. Közeljövőre tervezett MIR fejlesztések
7. Alrendszerek legfrissebb verziói
8. MIR tippek


Ügyfélszolgálati portál tapasztalatai

Hosszas előkészítés és próbaüzem után immár teljes kapacitással működik az ügyfélszolgálati portál több ügyfelünknél.

A próbaüzem február hónapban indult lépcsőzetesen több ügyfelünknél. Az induláskor a próbaüzembe bevont felhasználók számára helyszíni rendszerismertetést, oktatást tartunk, és mivel a jelenleg érvényben lévő, élő bejelentéseket betöltöttük a rendszerbe, így azok azonnal követhetőkké váltak.

Az eddig felgyűlt tapasztalatok fényében megállapíthatjuk, hogy mind a próbaüzem, mind az azóta beindított éles üzem igen sikeresnek bizonyult. Jelenleg folyik az ügyfélszolgálati portál széleskörű bevezetése. Egyrészt a próbaüzembe bevont felhasználóinknál a rendszert kiterjesztjük az összes MIR alrendszerre, másrészt minden, a követési-támogatási szolgáltatásunkat igénybevevő felhasználónk számára elérhetővé tesszük a rendszert.

A terveink szerint április hónapban minden MIR felhasználónknál minden alrendszer tekintetében átállunk az ügyfélszolgálati portál használatára.

Természetesen felhasználóink észrevételeit mind az ügyfélszolgálati portál tesztüzeme alatt, mind pedig azután továbbra is fogadjuk telefonon, e-mailen, faxon stb. is.

Kérjük, olvassa el az ügyfélszolgálati portálunk működéséről, használatáról szóló részletes cikkünket is.

További információk: Molnár László, Rudas & Karig Kft.Megnyitottuk Egri Kirendeltségünket

Több közművállalatnál jelentős térinformatikai adatfeldolgozási munkálatok kezdődtek meg. Ezek jelentős részében lezárult az előkészítő fázis, amelynek során megbízóink szakembereivel közösen meghatároztuk a célokat, a feladatokat és költségeket, feltártuk az esetleges kockázati tényezőket.

A feladatok magas szintű ellátása érdekében társaságunk jelentős fejlesztéseket hajtott végre. Egerben új irodát nyitottunk. Az itt létrehozott nagyteljesítményű grafikus munkahelyeken kerül sor a közműtérképek szakági tartalmának digitális átalakítására, komplex térinformatikai-műszaki adatbázis létrehozására vonatkozó feladatok végrehajtására.

További információk: Hidvégi Miklós, Rudas & Karig Kft.2. MIR Ügyfélszolgálati portál

Ügyfélszolgálati portálunk segítségével partnereink egy kényelmes Internetes felületen keresztül jelezhetik a Műszaki Információs Rendszerrel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. A széleskörű szolgáltatásokat nyújtó rendszerben a bejelentést tevő felhasználó folyamatosan követheti bejelentéseinek aktuális státuszát (regisztrálva, fejlesztési munkába véve, javítás kész stb.), és automatikusan e-mail üzenetet kap, ha a bejelentés státusza megváltozik. Az ügyfélszolgálati portál lehetőséget ad a fejlesztők és a bejelentők kommunikációjára a probléma pontos behatárolása céljából. A felhasználók láthatják egymás nyilvános bejelentéseit is, illetve az azokra adott fejlesztői válaszokat.

Az ügyfélszolgálati portált felhasználóik saját bejelentkezési névvel és jelszóval érhetik el. Minden felhasználó számára ki vannak jelölve azok a területek, amelyek tekintetében bejelentéseket tehet. A bejelentés megtételekor a felhasználó a következő adatokat adhatja meg:
 • A MIR melyik alrendszerhez kapcsolódik az észrevétele.
 • Amennyiben hibáról van szó, úgy az reprodukálható-e?
 • A bejelentés rövid leírása.
 • Részletes leírás.
 • Kitől kérhető további információ a problémával kapcsolatban.
 • Melyik űrlaphoz, listához kapcsolódik a bejelentés.
 • Ha volt a rendszer által adott hibaüzenet, akkor annak pontos szövege.

A bejelentéseket ügyfélszolgálatunk munkatársai értékelik ki folyamatosan. Amennyiben valamilyen azonnal megválaszolható kérdésről, azonnal megoldható, vagy megoldandó problémáról van szó, úgy a bejelentést a területtel foglalkozó felelősnek átadják, aki azonnal megkezdi a probléma elhárítását.

Ha a bejelentés jellege olyan, hogy arra azonnal nem tudunk megoldást kínálni, úgy megtörténik a bejelentés ütemezése, majd ennek megfelelően kerül a probléma kiosztásra, hibajavítás esetén a fejlesztés, hosszabb távú vagy nagyobb lélegzetű észrevétel esetén a tervezés felé.

A probléma megoldásával közvetlenül foglalkozó munkatársak folyamatosan kiegészítéseket, észrevételeket fűzhetnek a bejelentéshez, esetleg pontosításért a bejelentést tevő felhasználóhoz fordulhatnak.

Amennyiben a probléma megoldása megtörtént, pl. a feltett kérdés munkatársunk megválaszolta, az észlelt hibát a fejlesztés kijavította, a javasolt vagy kért új funkció elkészült stb. úgy az észrevétel státuszát annak kezelője Megoldottra, vagy ha az a felhasználónál telepített program vagy az adatbázis módosításával jár, úgy Telepítettre állítja.

Ezt követően a felhasználó ellenőrizheti a megoldást, és megelégedettsége esetén a bejelentést lezárhatja.

Néhány fontos körülmény:
 • A bejelentést tevő felhasználó e-mail üzenetet kap minden esetben, amikor az általa tett bejelentéssel kapcsolatban valami történik, pl. a bejelentéshez valaki megjegyzést fűzött, vagy megváltozott a bejelentése státusza (pl. megoldották) stb.
 • A felhasználók nem csak a saját bejelentéseiket láthatják, hanem mások olyan bejelentéseit is, amelyeket nyilvánosnak minősítettek. Ezzel lehetővé válik, hogy felhasználóink megismerhessenek mások által felvetett problémákat, azok megoldásait, s így új tapasztalatokat szerezzenek. Ez azért is hasznos, mert könnyen előfordulhat, hogy a bejelenteni kívánt probléma máshol már felmerült, és azt ügyfélszolgálatunk már meg is válaszolta, vagy fejlesztőink már meg is oldották.

A felhasználó a bejelentésekről a képernyőre listát kérhet. Ezt a listát nagyon egyszerűen kezelheti, szűrheti. Kereshet a bejelentés különböző tulajdonságaira, vagy a bejelentésben szereplő adott szövegrészletre. Az érvényben lévő bejelentések könnyen áttekinthetőek, mert a listában a különböző státuszú bejelentések (új, kiosztva, megoldva, lezárva stb.) eltérő színekkel jelennek meg.

Őszintén bízunk benne, hogy partnereink örömmel fogadják, és megelégedettséggel használják majd új Ügyfélszolgálati portálunkat. Reményeink szerint az Ügyfélszolgálati portál bevezetése nem csak a kérdések, bejelentések, észrevételek kezelésének felhasználó által is követhető, még hatékonyabb kezelését teszik lehetővé, de a hosszabb használat alatt abban összegyűlő ismeretanyag is segíti majd mind felhasználóink, mind ügyfélszolgálatunk munkáját.

További információk: Molnár László, Rudas & Karig Kft.

3. Energia alrendszer továbbfejlesztése

A vonatkozó jogszabályok változását, valamint ügyfeleink új igényeit követve a Műszaki Információs Rendszer Energia alrendszerének átalakítását, továbbfejlesztését kezdtük meg. Az alrendszer működést új alapokra helyezzük, jórészt a termelési és szolgáltatási adatok alrendszerének eszközeit felhasználva.

Az új Energia alrendszer minden eddiginél több rugalmasságot és percízitást biztosít az energiagazdálkodás során keletkező adatok feldolgozásánál. A felhasználó maga határozhatja meg a nyilvántartandó energiafajtákat, az azokra vonatkozó tarifarendszereket, és a számlák adatait. Lehetőség lesz mind az energia felhasználási tervek, mind pedig a valóban felhasznált energia mennyiségek nyilvántartására és összevetésére. Az energia mennyiségek elszámolása energiahordozótól függetlenül egységesen GJ-ban történik, így lehetővé válik különböző energiahordozókból kinyert energiák együttes kezelése.

Jelentősen bővül az új alrendszer által készített kimutatások, összesítések köre, továbbá lehető válik az energia felhasználási adatok megjelenítése a MIR Adatelemző alrendszere segítségével, így a felhasznált energia mennyiségek és a termelt, átemelt stb. víz, szennyvíz, iszap stb. mennyiségek összevethetők.

További információk: Molnár László, Rudas & Karig Kft.

4. Újdonságok a MIR-ben

Labor alrendszer
 • A program nyilvántartja, hogy egy adott szabványos vagy belső metodika szerinti vizsgálat milyen mintaanyagon végezhető el (ivóvíz, szennyvíz, fürdővíz, iszap stb.), és a minta iktatásakor csak olyan vizsgálatok mintához rendelését engedi meg, amelyek az adott mintaanyagon elvégezhetők.
 • Az alsó méréshatár mellett a mérési bizonytalanság és a kimutathatósági határ kezelése.
 • Akkreditált laboroknál automatikusan szabványos figyelmeztetés jelenik meg a vizsgálati jegyzőkönyvön, ha a minta olyan típusú vizsgálatot (biológia, kémia stb.) tartalmaz, amely típusú mintavételre a labor nem akkreditált.
 • A mintavételi helyek eredményeit összesítő listát átalakítottuk szabványos listázó űrlappá, így az adatok a már megszokott módon szűrhetők, rendezhetők, statisztikai funkciók hajthatók végre, exportálhatók, térképre vetíthetők stb. A lista több formátumban készíthető el: numerikus vagy szöveges eredményekkel, mértékegységek külön megjelenítésével stb.
 • Adott napra ütemezett minták felvételének lehetősége. Ilyenkor a minta alapadatait a Labor alrendszer mintavételi terve alapján vagy más okból már felveszik az elektronikus iktatókönyvbe, de a minta megvételére csak egy későbbi időpontban kerül sor.
 • Mintavételi adminisztráció támogatása olymódon, hogy a rendszer a kijelölt minták státuszát "Mintavétel alatt" státuszra állítja, a mintavevő számára mintavételi listát nyomtat, automatikusan elkészíti a mintákhoz szükséges mintásüveg-címkéket az előírt vizsgálatok típusa alapján, és kinyomtatja a mintavételi jegyzőkönyveket.
 • Vizsgálati eredmények részlegvezető által történő, vizsgálati típusonkénti (biológia, kémia stb.) jóváhagyásának lehetősége a minta lezárása előtt.
 • Kiadott vizsgálati jegyzőkönyvek adminisztrációja, a jegyzőkönyv képi formátumának elmentése.
 • Egymintás munkalap készítése egy minta összes vizsgálatát elvégző laboráns számára.
 • A vizsgálati csoport és paraméter csoport karbantartói jogosultsága szétvált. Ezekre a karbantartási funkciókra ezután külön, szervezeti egységes jogosultságok vonatkoznak.
 • Laboronként külön határozható meg, hogy automatikus vagy kézi mintaszámozást alkalmazzon-e a program, így lehetővé vált, hogy egy felhasználó vízmű több laborjában eltérő módon határozza meg a mintaszámok kiosztását.
 • Több új vizsgálati jegyzőkönyv típust építettünk a rendszerbe.
 • A program minta átadás/átvételi nyomtatványt készít, megkönnyítve ezzel a minták laborok közötti átadását.
 • A mintához fűzött szöveges megjegyzést a felhasználó által megadott jellel két részre lehet osztani: nyilvános és privát részre. Az utóbb részben szereplő szöveg a kinyomtatott vizsgálati jegyzőkönyvön nem jelenik meg.
 • A számolt paraméterek definíciójánál képlet is megadható, így egy mintában felvett paraméterek eredményeiből tetszőleges számítási műveletekkel újabb paraméterek számolhatók (pl. nitrit-nitrát együttes koncentráció stb.). Részletes leírásért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
 • Új mintavételi hely felvételekor valamint egy már meglévő javításakor ellenőrzi, hogy azonos névvel, típussal, címmel létezik-e már mintavételi hely. Ha igen, akkor figyelmeztet. (Egy mintavételi hely duplán rögzítésének elkerülésére.)
 • A mintán végzett vizsgálatok eredményétől függő intézkedés státuszának megjelenítése és kezelése a kapcsolódó funkciók között.
 • Az adatlapon található dátumoknál ellenőrzésre kerül, hogy a berögzített dátum hány nappal tér el az aktuális dátumtól. Ha ez az eltérés nagyobb, mint az RVLB_MINTA_DATUM_HAT rendszerparaméterben tárolt napok száma, akkor figyelmeztető üzenetet jelenik meg.
 • A minta induló státusza (Ütemezett, Vizsgálat alatt stb.) laboronként állítható a Labor adatlapon.
 • A felhasználó saját menüt definiálhat a Labor rendszer főmenüjében. Ebben egy tetszőleges listázó űrlapot hozhat fel egy előre elkészített szűrő megadásával. A használatról kérje ügyfélszolgálatunk tájékoztatóját.
 • ANTSZ kód rendelhető a mintavételi helyekhez. Ez az ANTSZ kód a minták és vizsgálati eredmények listában is megjelenik, így a minták e szerint a kód szerint is szűrhetők, rendezhetők. Az ANTSZ kód a vizsgálati eredményekkel együtt exportálható is, így az ANTSZ számára készülő adatszolgáltatásokban szerepeltethető.
 • Kibővített, továbbfejlesztett mintavételi helyek eredményei lista.
 • A vizsgálati jegyzőkönyvek jobb és bal felső sarkában a felhasználó által definiált kép (logó) jelenhet meg. Pl. a társaság logója, illetve az akkreditáló testület logója.
 • Rendszerparaméterben állíthatja be az arra jogosult felhasználó, hogy a csak betekintési joggal rendelkező felhasználók a még le nem zárt vizsgálati eredményeket láthassák-e az eredmény listában.
 • A minta adatlap átalakult, áttekinthetőbbé vált. A megjegyzés mező is nagyobb méretű lett és a mintához rendelt vizsgálatok listájában a mezők szélesebbek lettek a jobb olvashatóság kedvéért.
 • Lehetővé vált, hogy az indikátor paramétereknél a tűrhető, míg a döntő paramétereknél a kifogásolt mezőbe lehessen megadni a határértéket. Így az indikátor paraméterek (201/2001 (X.25.) Korm.rendelet 1. melléklet C, D, E táblázat) túllépés esetén + (kereszt), míg a döntő paraméterek (201/2001 (X.25.) Korm.rendelet 1. melléklet A, B táblázat) túllépés esetén * (csillag) jelet kapnak a vizsgálati jegyzőkönyvön és az eredmény felviteli adatlapokon a "Útmutató az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormány rendelet végrehajtásához" 3.§ 3-5 bek. szerint.
 • Vizsgálathoz egyedi azonosító kód adható meg. Az azonosító kód a vizsgálat adatlapon vihető fel, és a vizsgálatlistázó űrlapon is megjelenik.
 • A vizsgálatlistázó űrlapon a mezők szélesebbek lettek és mozgatható blokkra kerültek, sorrendjük megváltozott a jobb áttekinthetőség érdekében.
 • Az eredmény adatlapon újraminősítéskor, ha van már jóváhagyott érték a listában, akkor figyelmeztető üzenetet jelenik meg: "Az eredmény újraminősítése nem lehetséges jóváhagyott (JVH) státusz esetén. (Itt azok a vizsgált paraméterek láthatók, ahol nem lehetséges a minősítés)" Ahol nem jóváhagyott a státusz, ott végrehajtja az újraminősítést.

Az új funkciókkal kiegészített felhasználói kézikönyv minden felhasználónk számára rendelkezésre áll. Ha Ön még nem kapta meg, kérjük, küldjön egy e-mailt hot-line szolgálatunknak.


Termelési és szolgáltatási adatok alrendszer
 • Továbbfejlesztett interfész a folyamatirányító rendszertől átvett termelési adatok kezelésére.
 • Számolt mérési helyek eredményeinek gyorsabb előállítása.
 • Vízkészlet járulék számítás és feladás funkcióinak jelentős továbbfejlesztése.


Munkalap és karbantartás alrendszer
 • A kivitelező szervezeti egység kiválasztásakor csak a megfelelő (UE) csoportkóddal rendelkező tételek jelennek meg.
 • Munkaszám már nem csak listából választható, közvetlenül az adatlapon is megadható.
 • Az alkalmazottak listájában csak olyan tételek jelennek meg, ahol nincs kitöltve kilépési dátum, állományban vannak, van személyazonosító kódjuk és valamely üzemeltető szervezeti egységhez is be vannak sorolva.
 • A munkavégzők azonosítója és a szervezeti egység száma is felkerült a munkavégzők listájára azért, hogy az azonos nevű munkavégzők egyértelműen megkülönböztetők legyenek.


További új MIR funkciók
 • Listázó űrlapokon a felhasználó kiválaszthatja, hogy a rendszer a kis és nagy betűket a szűrésnél megkülönböztesse-e, valamint rendszerparaméterben beállítható, hogy a kettő közül melyik legyen az alapértelmezett mód.
 • Összetett szűrés is felhasználható a szűrők kombinálására, halmazműveletekre.
 • Ha egy korábbi szűrés végrehajtása után a szűrőfeltétel megadásakor a felhasználó ismét lenyomja az F7 billentyűt, a rendszer a megfelelő oszlopokba visszaírja számára az előzőleg alkalmazott szűrőfeltételt.
 • Az exportálási formátumok kibővültek. A HTML, CSV, vágólap stb. formátumok mellett ezentúl a SYLK formátum is használható. Ez a formátum elsősorban Excelbe történő adatexportáláskor hasznos, mert az adatok mellett azok típusáról is tartalmaz információt.

Ha bármelyik új funkcióval kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, kérjük, hívja a (1) 316-0506 telefonszámon hot-line szolgálatunkat vagy küldjön e-mailt a mail@rudaskarig.hu címre.

5. Közeljövőre tervezett MIR fejlesztések

Labor alrendszer
 • Egy laboratórium önálló részlegeinek szervezeti egység szintű kezelésével kapcsolatos funkciók továbbfejlesztése.
 • Mértékegységek kezelésének továbbfejlesztése.
 • Hatósági és egyéb külső laboratóriumokban végzett vizsgálatok eredményeinél a jogosultsági rendszer fejlesztése.


Általános MIR funkcionalitás
 • A felhasználó által elmentett oszlopbeállítások automatikus visszatöltése a felhasználó következő bejelentkezésekor.
 • A listázó űrlapok fejlécében kijelzésre kerül, hogy van-e beállított szűrés, rendezés, elrejtett oszlop.
 • Felhasználó által definiálható számítási művelet kibővítése, hogy tetszőleges alrendszerből származó adatokat együttesen, egy matematikai kifejezésben is szerepeltetni lehessen.

Várjuk követési és támogatási szolgáltatásunkban részt vevő felhasználóink véleményét és javaslatait új funkciók tekintetében. Kérjük, hívja a (1) 316-0506 telefonszámon hot-line szolgálatunkat vagy küldjön e-mailt a mail@rudaskarig.hu címre.

6. MIR alrendszerek verziószámai
Műszaki objektum nyilvántartó alrendszer 2.29.09.
Termelési és szolgáltatási adatok alrendszer 1.33.13.
Labor alrendszer 1.51.31.
Munkalap és karbantartás alrendszer 1.03.15.
Energia alrendszer 1.25.01.
Környezetvédelmi alrendszer 1.04.04.
Adatelemző alrendszer 1.01.07.
Térinformatikai alrendszer 2.04.00.
Bentley térképkezelő alrendszer 2.03.00.
Autodesk Map térképkezelő alrendszer 2.00.00.
Autodesk MapGuide térképkezelő alrendszer 2.00.00.

Ha az Ön MIR rendszerében nem ezek a verziószámok szerepelnek, akkor kérjük, hívja hot-line szolgálatunkat a (1) 316-0506 telefonszámon vagy küldjön e-mailt a mail@rudaskarig.hu címre.

7. MIR tippek


Hol lehet az objektum nyilvántartásban szereplő műszaki objektumokról olyan listát nyomtatni, amely megmutatja, hogy egy települési elosztóhálózat milyen vezetékszakaszokból épül fel, azokon milyen aknák, bekötések és szerelvények vannak.


Az Adatelemző alrendszerben a Karbantartás menü Hierarchia lista menüpontját kell kiválasztani. A megjelenő űrlapon a kezdő objektum mezőbe ki kell választani a keresett települési elosztóhálózatot (itt érdemes MIR listázó űrlapok keresési és rendezési funkcióit használni), kimenetként nyomtatót kell beállítani. A rendszer a kiválasztott települési elosztóhálózat felépítést faszerű hierarchiába szervezve fogja megjeleníteni. A nyomtatási előkép megjelenik a képernyőn, ahonnan egy gombnyomással indítható a nyomtatás.


A mintákhoz a kötelezően előírt megjegyzéseken kívül leggyakrabban három vagy négy standard megjegyzés szöveget szeretnénk beírni és a vizsgálati jegyzőkönyvön megjeleníteni.

A vonatkozó rendeletekben előírt megjegyzések automatikusan megjelennek a vizsgálati jegyzőkönyveken. Ha ezeken túlmenően szeretne a felhasználó megjegyzést fűzni a mintához, természetesen arra is van lehetőség. A szükséges megjegyzést, a megjegyzés mezőbe egyszerűen be lehet gépelni, vagy a gyakori megjegyzések közül is ki lehet választani egyet vagy többet.

A gyakori megjegyzések előzetes megírására rendszerparaméterek szolgálnak. 10 db megjegyzést lehet előre felvenni a rendszerbe az Alrendszer menü Rendszerparaméter karbantartás menüpontjánál. E menüpont aktivizálásakor megjelenő listában meg kell keresni az RVLB_MINTAMEGJ_X (X helyén sorszám 1-től 10-ig) rendszerparamétereket, és a gyakori megjegyzéseket ezekhez be kell írni. Ha ez megvan, akkor abban az esetben, ha ilyen megjegyzést kívánunk fűzni a mintához, már nincsen más dolgunk, mint a megjegyzés mezőben az F9 gombbal kérni a gyakori megjegyzések listáját. A listából a kívánt megjegyzés, vagy megjegyzések kiválaszthatók. A megjegyzések a kiválasztás után még szükség szerint módosíthatók, kiegészíthetők.

Fontos tudnunk azonban, hogy a rendszerparaméterek módosítását csak az erre jogosultságot kapott felhasználó végezheti el.


Az összes klór egy számított paraméter. A számolás menete: szabad klór + kötött klór = összes klór. Hogyan kell egy ilyen, automatikus számított paramétert definiálni, és hogyan jeleníthető meg az értéke egy mintánál?

Hozzuk létre pl. a szabad klór + kötött klór = összes klór számított paramétert:

Tegyük fel, hogy a szabad klór paraméter kódja SZ_CL, és a kötött klór paraméter kódja K_CL.

 • A vizsgált paraméterek közé fel kell venni egy új paramétert (ha még nem lenne ott) a számolandó paraméter számára: kód = ÖSSZ_CL, név = összes klór.
 • Létre kell hozni egy vizsgálatot, amely erre a paraméterre vonatkozik: a törzskarbantartás, vizsgálatlistázó űrlapon új felvétel, paraméter: ÖSSZ_CL kiválasztása a listából, típus = szabad és kötött Cl összege, mértékegység, szabályok kitöltése értelem szerint.
 • Létre kell hozni egy rendszerparamétert: Kód: RVLB_OVP_XXX (XXX helyére a számolandó paraméter kódját kell írni, vagyis ebben az esetben RVLB_OVP_ÖSSZ_CL lesz most a kód.) név = Összes klór számolás, érték = "SZ_CL"+"K_CL" (Vagyis az értékben meg kell adni a művelet képletét úgy, hogy a felhasznált paraméterek kódjára kell hivatkozni, de fontos, hogy a kódokat idézőjel közé kell zárni.) A képletben felhasználhatók a szokásos algebrai műveleti jelek +, -, *, / és számos egyéb függvény (sqrt(), ln(), sin(), exp() stb. a teljes lista megtalálható a Labor alrendszer kézikönyvében).
 • Ha egy mintához a számolandó vizsgálatot felveszik, úgy az ahhoz tartozó összes paraméterre vonatkozó vizsgálatot is fel kell venni (esetünkben a SZ_CL és K_CL), különben értelemszerűen a program nem tudja kiszámolni a számolandó paraméter értékét.
 • A számolásban szereplő paraméterek értékét az eredmény rögzítésénél meg kell adni, a számoltat pedig üresen kell hagyni.
 • A vizsgálati eredmények elmentésekor (F10) a program kiszámolja az értéket, és beírja a számolandó paraméterhez. Ezt a felhasználó azonnal látja.
 • Ha a RVLB_SZAMOLTAUTOELV rendszerparaméter értéke "I", akkor a rendszer a számolt eredmény státuszát automatikusan elvégzett státuszra billenti a számolás után. Ellenkező esetben ezt a felhasználónak kell megtennie (számolt eredmény felhasználói ellenőrzésének kikényszerítése).
FIGYELEM: A Labor rendszer 1.51.24. előtti verzióiban csak akkor szabad felvenni egy számolásban résztvevő paramétert a mintához, ha annak eredményét, és az eredmény kiszámításához szükséges összes többi paramétert is felveszik. Vagyis a fenti példánál maradva, nem lehet egy mintához rendelni az ÖSSZ_CL-t, ha a K_CL és/vagy az SZ_CL nincs a mintához rendelve. 1.51.24-es verziótól ez a korlát megszűnt.

Ezt a rovatunkat az elmúlt időszakban a MIR hot-line szolgálathoz érkezett, vélhetően közérdeklődésre is számot tartó kérdések alapján állítottuk össze.