MIR-levél
Hírlevelünk célja, hogy partnereinket rendszeresen tájékoztassuk a MIR-rel kapcsolatos hírekről. (Hírlevelünket más címre is kérheti, vagy lemondhatja, csak kattintson a megfelelő aláhúzott szavakra.)
 
www.rudaskarig.hu
mail@rudaskarig.hu

Május elsejétől társaságunknál bevezetésre került az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer. Minőségpolitikánk biztosítja partnereink még magasabb színvonalú kiszolgálását.

Tartalomjegyzék
2004. június - II. évfolyam 3. szám  
1. Rövid híreink
  Előadásunk az Informatikai Konferencián
  Előadásunk a Labor értekezleten és az ÖKO-AQUA konferencián
  MIR Ügyfélszolgálatai portál hírei
  A MIR továbbfejlesztése az ÉRV Rt.-nél
2. ISO bevezetés társaságunknál
3. eMIR: az Internet alapú Műszaki Információs Rendszer
4. Új MIR szerver üzembe állítása a DRV Rt.-nél
5. A Térinformatika újság elismerő oklevele
6. Újdonságok a MIR-ben
7. Közeljövőre tervezett MIR fejlesztések
8. Alrendszerek legfrissebb verziói
9. MIR tippek


Előadásunk az Informatikai Konferencián

A VCSOSZSZ szervezésében május 10-11-én Villányban zajlott az idei Informatikai konferencia, melynek fő témája a térinformatika volt. A konferencián Társaságunktól Karig Gábor és Rácz Szabolcs munkatársaink vettek részt és tartottak nagysikerű előadást.

Előadásukban a térinformatika bevezetésével kapcsolatos döntések előkészítésében nagy segítséget nyújtó pilot projektek megvalósításában szerzett tapasztalataikat osztották meg a közönséggel. Hangsúlyozták a pilot projektek jelentőségét, megmutatták ezek tematikáját, adattartalmát és funkcionalitását. Az előadás zárásaként egy konkrét projekt kapcsán, élő rendszerbemutató keretében bemutatták a MIR és a fogyasztói adatbázis integrálásának eredményeit és hasznait.

További információk: Karig Gábor, Rudas & Karig Kft.Előadásunk a Labor értekezleten és az ÖKO-AQUA konferencián

Mind a Labor értekezleten, mind pedig az ÖKO-Aqua konferencián nagysikerű előadást tartottunk. Azóta ezekre az előadásokra hivatkozva számos érdeklődés érkezett hozzánk, és többen kérték az előadásunk anyagát is. A nagy érdeklődésre tekintettel hírlevelelünk júliusi számát nagyrészt e két előadás részletes ismertetésének szenteljük.

További információk: Molnár László, Rudas & Karig Kft.MIR Ügyfélszolgálatai portál hírei

Új státusz a bejelentések kezelésénél: "válaszra várunk".

Ezt a státuszt egy bejelentés akkor kapja meg, ha a probléma megoldásához, a kérdés megválaszolásához a bejelentőtől további kiegészítő információt, pontosítást várunk. Ilyenkor nem csak a kérdésünket írjuk be a bejelentéshez (amelyről egyébként a felhasználó e-mail üzenetet is kap), hanem a bejelentés státuszát is a fent említettre változtatjuk. Az ilyen státuszú bejelentések feltűnő színnel jelennek meg a listában, és a felhasználó szűrni tudja a képernyőjén a bejelentéseket ezen szempont szerint is. Ki tudja választani csak azokat, amelyekben további segítséget várunk tőle.

Bízunk benne, hogy a problémák megoldásához, a kérdések minél pontosabb és informatívabb megválaszolásához, a kommunikáció felgyorsításához nagyban hozzájárul ez az új funkció.

További információk: Molnár László, Rudas & Karig Kft.A MIR továbbfejlesztése az ÉRV Rt.-nél

Jól halad a Műszaki Objektum Nyilvántartás bevezetése az ÉRV Rt.-nél. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Labor rendszerünket már hosszabb ideje sikeresen használó vízmű a komplex térinformatikai adatbázis és műszaki objektum nyilvántartás kialakítására is cégünket kérte fel.

A térinformatikai adatfeldolgozás egri irodánkban zajlik. Első ütemben az Észak-borsodi területi főmérnökhöz tartozó települési ivóvíz- és szennyvízhálózatok, valamint a külterületi szállítóvezetékek szakági térképeinek feldolgozását végezzük. Túl vagyunk több mint 800 térképszelvény szkennelésén, jelenleg a szkennelt térképek koordinátarendszerbe illesztésén és a hálózat digitalizálásán dolgozunk.

A szöveges műszaki nyilvántartás kialakításának első lépéseként az ÉRV Rt. munkatársai meghatározták azokat az ágazatokat, amelyek műszaki objektumait, berendezéseit, gépeit, eszközeit a nyilvántartásba fel kívánják venni. A döntés értelmében nem csak a víztermelésben és -elosztásban, illetve a szennyvízgyűjtésben és -tisztításban közvetlenül résztvevő objektumok kerülnek a MIR-be, hanem a kisegítő, kiszolgáló eszközök, gépek nyilvántartása is itt kap helyet, így többek között pl. a gépek, gépjárművek, mérőeszközök, informatikai és irányítástechnikai eszközök, épületek stb.

Az eddigi munka során sikerült közösen kialakítani az üzemeltetett művek struktúráját. Megtörtént a MIR-ben a struktúra modellezése, jelenleg tesztadatokkal folyik az ellenőrzés. Ha mindent rendben találunk, akkor megkezdődhet a nagyléptékű műszaki rendszerek (művek, vízbázisok, szállító és elosztó rendszerek, gyűjtő és tisztító művek stb.) feltöltése.

Ezzel párhuzamosan zajlik a nyilvántartandó műszaki objektumok körének és tulajdonságainak meghatározása. Az eddigi adatok alapján több mint kétszáz objektumtípus lesz a rendszerben.

További információk: Molnár László, Rudas & Karig Kft.

2. ISO bevezetése társaságunknál

Május elsejétől társaságunknál bevezetésre került az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer. Meggyőződésünk, hogy minőségpolitikánk biztosítja partnereink még magasabb színvonalú kiszolgálását:

Minőségpolitika

Cégprofil

Informatikai rendszerek tervezése, fejlesztése és bevezetése, saját termékeinkre vonatkozó folyamatos követési-támogatási szolgáltatás biztosítása, komplex adatbázisok építése, adatkonverziós és adatfeldolgozási munkálatok végzése, kereskedelmi szoftverek értékesítése.


Mi az üzleti tevékenységünk CÉLja?

Alapvető stratégiánk olyan üzletek kötése, melyben az alábbi négy szempont közül legalább egynek a kielégítése a minőségi munka létrehozása mellett magas szinten teljesül, és mindamellett a többi sem sérül:

 • Profit
 • Fejlődés
 • Hírnév
 • Jó közérzet

Milyen ELVEKet követünk a fejlesztések során?

 • A legkorszerűbb szoftvertechnológiák alkalmazása!
 • Megfelelés a külső szabályzóknak (törvények, szabványok)!
 • Alkalmazottaink tudásának folyamatos frissítése!
 • Valós felhasználói igényeket kielégítő alkalmazások fejlesztése!
 • Szabványosított alkalmazás-tervezés és fejlesztés!
 • Felhasználóbarát felületek készítése!
 • Jól és hatékonyan működő programok szállítása!
 • Szabványosított és kellően adminisztrált ügyfél-, illetve partnerkezelés!
 • Hatékony, korszerű és átlátható ügyfélszolgálat és támogatás!

Milyen ÉRTÉKEKet tartunk fontosnak ügyfélkapcsolatainknál?

 • Megbízhatóság
 • Kiszámíthatóság
 • Partnerség
 • Bizalom
 • Korrektség
 • Tolerancia

Mely szerződéses munkákat tartjuk SIKERESnek?

Szerződéseink sikerességének legfőbb mércéje az, ha a felhasználók

széleskörűen használják a rendszereinket!


Ezeknek a CÉLoknak, ELVEKnek, ÉRTÉKEKnek és SIKEREKnek a megvalósítása érdekében a vezetők és a munkatársak tevékenységének meghatározója a MINŐSÉG kell legyen, amit az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti Minőségirányítási Rendszer alkalmazásával biztosítunk.

"AHOL A HASZNÁLAT A SIKER!"

További információk: Karig Gábor, Rudas & Karig Kft.

3. eMIR: az Internet alapú Műszaki Információs Rendszer

Folyamatban van az eMIR, a MIR rendszer webes alapokon működő verziójának kifejlesztése. A központi modulok már nagyrészt elkészültek, a tesztelések alapján az eddigi fejlesztések eredményesnek bizonyultak.

Az eMIR funkcionalitása megegyezik a MIR-ével, de az alkalmazott Internetes technológia lehetővé teszi, hogy a rendszer kliensszoftverek telepítése nélkül, egy Internetes böngészőn keresztül is működjön a vízművállalat munkaállomásain, vagy akár tetszőleges más munkahelyen.

Az intranetes futtatási mód előnyei:

 • A rendszer használatához felhasználói munkahelyeken mindössze egy Internetes böngésző szükséges (pl. Internet Explorer). A rendszeradminisztráció költségei így alacsonyabbak, hiszen nincsen alapszoftver telepítés, és nincsen verzióváltás a felhasználói munkahelyeken.

 • Könnyen integrálható a víziközmű társaság intranetes, extranetes portáljába. Az eMIR űrlapjai és jelentései szabadon beágyazódhatnak bármilyen weblapba, ez nagy szabadságot ad a rendszer használatában. A külső munkahelyekről a műszaki információkhoz helyszíni telepítés és konfigurálás nélkül, csupán egy felhasználói név és jelszó birtokában lehet hozzáférni.

Az eMIR rendszer előreláthatólag az év második felére készül el, az új intranetes és a hagyományos kliens-szerver környezetben egyaránt működik, így ügyfeleinknek átállási kötelezettséget nem jelent. Továbbra is alkalmazható a már meglévő kliens-szerver architektúrában működő rendszer, csak a felhasználói igényeken múlik, hogy mely munkaállomások kapcsolódnak majd továbbra is kliens-szerver módban, és melyek használják az Internetes felületet.
További információk: Hidvégi Miklós, Rudas & Karig Kft.

4. Új MIR szerver üzembe állítása a DRV Rt.-nél

A DRV Rt. április hónap folyamán a Műszaki Információs Rendszerét új szerver számítógéppel bővítette. Erről kérdeztük Kellei Gábort, a DRV Rt. informatikai osztályvezetőjét:

Miért döntöttek új MIR szerver beszerzése mellett?

A régi MIR szerverünk teljesítményével a növekvő felhasználói szám és a MIR egyre szélesebb körű bevezetése miatt már eddig sem mindig voltunk elégedettek. Most új alrendszer bevezetését tervezzük az energetikai feladatok támogatására, valamint Társaságunk elkötelezte magát komplex térinformatikai adatbázis létrehozása és működtetése irányában. Ez egyrészt tovább növeli a felhasználók számát, másrészt jelentős, új feladatokat jelent a szerver számára. Az üzemeltetés biztonságának növelése és további teljesítmény fokozás érdekében az alapszoftvereket is le kívántuk váltani.

Milyen szempontokat vettek figyelembe a MIR szerver kiválasztásánál?

Fontos szempont volt, hogy Intel alapú eszközt vásároljunk, és ragaszkodni kívántunk Társaságunknál már bevált Compaq/HP vonalhoz. Szervereink nagy része ilyen típusú, ezek megbízhatóan működnek, és nem kívántunk újabb gyártóval kapcsolatot kiépíteni a szervízelés, garancia stb. tekintetben.

A szerver méretezésére a Rudas & Karig Kft. szakembereit kértük fel. Velük egyeztetve határoztuk meg a szempontokat, ahol a nagy működési biztonság állt az első helyen. Ennek megfelelően tükrözött, működés közben cserélhető merevlemezekkel és memóriamodulokkal felszerelt, többszörös tápegységgel biztosított eszközt kívántunk beszerezni.

Figyelembe véve a felhasználók számának belátható időn belüli növekedését is, minimálisan 150 egyidejű felhasználó problémamentes kiszolgálását vártuk el a rendszertől. Emiatt követelmény volt a megfelelően gyors, több processzor, és az osztott merevlemeztömbök alkalmazása. Fontos szempont volt a szerver jelentős bővíthetősége is mind az adattárolás (diszkek, operatív memória), mind pedig a számítási teljesítmény (processzorok száma) tekintetében.

Nagy megbízhatóságú, jól paraméterezhető és adminisztrálható alapszoftvereket kívántunk az új szerveren futtatni. Operációs rendszerként valamilyen Linux verzióban, adatbázis-kezelő alapszoftverként pedig az Oracle újabb verzióiban gondolkodtunk.

Milyen eszközre esett végül a választásuk, melyek az új MIR szerver jellemzői?

A választásunk a HP 570MLG2 típusú szerverre esett, a következő kiépítésben:

 • két darab Intel Xeon 2GHz processzor (4 db-ig bővíthető),
 • 4 GByte RAM (32 GByte-ig bővíthető)
 • 14 darab 18 GByte 15e fordulatos SCSI U320 szabványú, üzem közben cserélhető merevlemez, megfelelően tükrözve és csoportosítva a feladatok szerint,
 • háromszoros, üzem közben cserélhető tápegység.

Operációs rendszerként Suse Linux Enterprise Servert választottunk, az adatbázist pedig az Oracle 9i R2 változatára bíztuk.

Hogyan történt az üzembe állítás, az átállás az új MIR szerverre?

A hardverszállító a szerver számítógépet a Rudas & Karig telephelyére szállította. Ott történt a gép üzembe helyezése, az operációs rendszer és az adatbázis-kezelő alapszoftver telepítése, beállítása. Ezután szállítottuk a berendezést a siófoki központunkba, ahol megtörtént az adatbázis átemelése az új gépre. A felhasználók mindössze 2-3 órán keresztül voltak lekapcsolva a szerverről, és az átállást olyan időpontban hajtottuk végre, amikor nem folyt jelentős munka a MIR-ben, így ez nem volt igazán zavaró senki számára sem.

Mik az első tapasztalatok, hogyan változott a rendszer teljesítménye?

Az eddigi tapasztalatok nagyon kedvezőek. Semmilyen problémáról nem tudok beszámolni, ugyanakkor az információs rendszer teljesítménye igen jelentősen javult. Elsősorban természetesen a nagy számítás- és feldolgozás igényű feladatok gyorsultak fel, pl. az elemzések, statisztikák, leválogatások, de valójában minden olyan területen jelentős gyorsulást tapasztalunk, ahol a szerver által szolgáltatott adatoké a főszerep, pl. a jelentések, nyomtatványok készítésénél is. Ugyanakkor a hálózatot terhelő feladatok területén volna még fejleszteni való. Társaságunknál több mint 40 telephelyen használják a MIR-t. Céljaink között szerepel az egyes telephelyek és a központ közötti kapcsolat sávszélességének bővítése.Köszönjük szépen a beszélgetést.

További információk: Kellei Gábor, DRV Rt.

5. A Térinformatika újság elismerő oklevele

Társaságunk az idén ünnepli megalakulásának 15 éves jubileumát. Ebből az alkalomból a szintén 15. évébe lépett Térinformatika újság elismerő oklevelet adományozott Társaságunknak.További információk: Karig Gábor, Rudas & Karig Kft.

6. Újdonságok a MIR-ben

Labor alrendszer
 • A vizsgált vízminőségi jellemzők nevében megengedett az ' (aposztróf) karakter használata. (A program néhány funkciójában ez eddig hibát okozott.)
 • Mintavételi helyek eredményeinek lekérdezésénél, ha a felhasználó olyan szűrési feltételeket ad meg, hogy több paraméter oszlop keletkezne, mint amennyit a táblázat meg tud jeleníteni, akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.
 • A labor adatlapon formai javítások történtek.
 • A vizsgálati eredményekre vonatkozó jóváhagyási művelet végén egy üzenet jelenik meg, hogy a funkció során történtek-e hibák, és ha igen, akkor azokat mi okozta.
 • Rendszerparaméterben beállítható, hogy a még nem jóváhagyott eredményeket a többmintás álló és fekvő jegyzőkönyveken hogyan jelölje a program (pl. szögletes zárójelek között: [13,5]).
 • Településenkénti minősítésösszesítő jelentés megjelenésének javítása.


Munkalap és karbantartás alrendszer
 • A listázó űrlapon megjelennek az ágazatba még nem besorolt jelentések is, attól függetlenül, hogy a felhasználó mely ágazatokba lépett be.
 • A munkalap adatlap átalakítása, formai és tartalmi módosítások.
 • A munkalap adatlapon kivitelező szervezeti egységnek csak "UE" csoportkóddal rendelkező tétel választható.

Ha bármelyik új funkcióval kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, kérjük, hívja az (1) 316-0506 telefonszámon hot-line szolgálatunkat, vagy küldjön e-mailt a mail@rudaskarig.hu címre.

7. Közeljövőre tervezett MIR fejlesztések

Labor alrendszer
 • Mintavételi helyek eredményeinek lekérdezését továbbfejlesztjük.
 • Minta felvételkor az alapértelmezett értékek laboronként lesznek megadhatók.
 • Számolt eredmények képletét a vizsgálati módszerek adatlapján kell majd megadni, és nem rendszerparaméterben.


Műszaki objektum nyilvántartás
 • Ágazatok kezelésének továbbfejlesztése, alaptevékenységi és kiegészítő ágazatok megkülönböztetése.
 • Műszaki objektum adatlapjának kérése a műszaki egység adatlapról.

Várjuk követési és támogatási szolgáltatásunkban részt vevő felhasználóink véleményét és javaslatait az új funkciókkal kapcsolatban. Kérjük, hívja az (1) 316-0506 telefonszámon hot-line szolgálatunkat, vagy küldjön e-mailt a mail@rudaskarig.hu címre.

8. MIR alrendszerek verziószámai
Műszaki objektum nyilvántartó alrendszer 2.29.10.
Termelési és szolgáltatási adatok alrendszer 1.33.13.
Labor alrendszer 1.51.32.
Munkalap és karbantartás alrendszer 1.03.16.
Energia alrendszer 1.25.01.
Környezetvédelmi alrendszer 1.04.04.
Adatelemző alrendszer 1.01.07.
Térinformatikai alrendszer 2.03.00.
Bentley térképkezelő alrendszer 3.00.00.
Autodesk Map térképkezelő alrendszer 2.00.01.
Autodesk MapGuide térképkezelő alrendszer 2.00.04.

Ha az Ön MIR rendszerében nem ezek a verziószámok szerepelnek, akkor kérjük, hívja hot-line szolgálatunkat az (1) 316-0506 telefonszámon, vagy küldjön e-mailt a mail@rudaskarig.hu címre.

9. MIR tippek


Milyen funkciókat lehet gyorsbillentyűvel elérni a rendszerben?

 • F6: Új bejegyzés létrehozása
 • F7: Szűrőfeltétel megadása
 • F8: Szűrés végrehajtása
 • F9: Választó lista megjelenítése
 • F10: Adatok mentése

 • Ctrl+A: Adatlap megjelenítése módosításra
 • Ctrl+Enter: Választás listázó űrlapról
 • Ctrl+D: Csatolt dokumentumok megjelenítése
 • Shift+Ctrl+M: Mutasd rajzon

 • Shift+F2: Listában szereplő sorok száma
 • Ctrl+E: Rendezés
 • Ctrl+T: Tematikus festés
 • Shift+F6: Törlés
 • Ctrl+Q: Űrlapról kilépésA minta adatlapon szerepel egy "minta ára" mező, de mindig szürke. Hol lehet kitölteni?

A minta ára közvetlenül nem írható be. Azonban a vizsgálat adatlapon a Laborok fülön minden vizsgálat belső és külső ára megadható. A program a minta árát a hozzárendelt vizsgálatok árának összegzésével állítja elő automatikusan, ha a vizsgálat ára ki van töltve a vizsgálat adatlapon.Vizsgálathoz egyedi azonosító kód hol adható meg?

A vizsgálatoknak eddig nem volt a felhasználó számára látható egyedi azonosítója (olyan, mint a mintáknak a mintaszám, a paramétereknek az azonosító stb.). Erre szolgál most ez az új mező, amely a törzskarbantartásban a vizsgálatokat listázó űrlapon jelenik meg, és a vizsgálat adatlapon lehet megadni, módosítani.Laboratóriumi vizsgálati eredmény alapján indított intézkedés státusza hogyan adható meg?

Az erre a célra létrehozott kódtáblába vehetők fel a szükséges intézkedési állapotok. Pl.: "Intézkedés szükséges", "Intézkedés folyamatban", "Intézkedés megtörtént". De lehet konkrét intézkedéseket is felvenni, pl.: "Mosatás elrendelve", "Ismételt vizsgálat szükséges", "ÁNTSZ-t értesíteni" stb. A mintákat listázó űrlapon a "Kapcsolódó funkciók" menü "Műveletek" almenüjében az "Intézkedés státusza" parancsot elindítva a kiválasztott mintákhoz hozzá lehet rendelni egy-egy ilyen intézkedési állapotot. Ezek után a minták listájában le lehet keresni azokat a mintákat, amelyeknek valamely eredménye miatt pl. mosatást rendeltek el, vagy valamilyen foganatosított intézkedés van folyamatban. Az intézkedés státuszának beállításához a felhasználónak rendelkeznie kell a megadni kívánt intézkedési állapotra vonatkozó speciális jogosultsággal.

Ezt a rovatunkat az elmúlt időszakban a MIR hot-line szolgálathoz érkezett, vélhetően közérdeklődésre is számot tartó kérdések alapján állítottuk össze.