Ügyfélszolgálat bejelentkezés

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el figyelmesen a honlapunkkal kapcsolatos, annak használatára irányadó szabályokat és feltételeket tartalmazó alábbi tájékoztatót, amely részletes információval szolgál Önnek arra vonatkozóan, hogy az általunk kínált szolgáltatásokat és információkat milyen módon illetve feltételek mellett használhatja fel. E tájékoztatás kiterjed a honlap használata során szükségképpen felmerülő adatcsere során irányadó, illetve általunk alkalmazott eljárásokra és szabályokra, továbbá a honlapunkon elérhető egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos korlátozásokra is.

1. Felelősség a honlap tartalmáért

A honlapunkon megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves, félrevezető vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra. Tekintettel arra, hogy a honlapunkon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a Rudas & Karig Kft. nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azért, hogy azok az Ön által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli. Ennek megfelelően a Rudas & Karig Kft. nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

2. A honlap tartalmának felhasználása illetve védelme

Szeretnénk felhívni szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak. Ennek megfelelően a honlapunkon megjelelő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák csak abban az esetben használhatók fel, ha minden egyes másolaton forrásként megjelenik a honlapunkra és a Rudas & Karig Kft.-t megillető szerzői jogi védelemre utaló "© Rudas & Karig Kft." megjegyzés feltéve továbbá, hogy az említett felhasználás csak ismeretterjesztés céljából történik és az sem az Ön, sem az Ön közvetítésével más harmadik természetes vagy jogi személy kereskedelmi, illetve egyéb jövedelemszerző tevékenységét nem szolgálja és az adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák módosítás nélkül kerülnek felhasználásra.

Tekintettel arra, hogy honlapunk kialakítása illetve elrendezése a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint külön védelem alatt is áll, az sem részben sem egészben nem másolható le kivéve, ha erre Ön kifejezetten engedélyt kap.

3. Harmadik fél által üzemeltetett honlapok

Honlapunk az Ön kényelme és jobb kiszolgálása céljából további honlapok címeit tartalmazhatja, melyek az azokra történő kattintással érhetők el. Tekintettel arra, hogy a Rudas & Karig Kft. ezen további honlapok tartalmát semmilyen eszközzel nem tudja befolyásolni, az azokban megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azok Ön által szándékozott célra történő felhasználásra való alkalmasságáért a Rudas & Karig Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli. Ennek megfelelően a Rudas & Karig Kft. nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

4. Adatvédelem

A rudaskarig.hu weboldal egyes szolgáltatásaihoz regisztráció szükséges. A regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki. A szolgáltatásokkal kapcsolatos jogsértések esetén a szolgáltató a jogszabályokban megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal.

A Rudas & Karig Kft. jogosult személyhez nem köthető statisztikai adatokat gyűjteni a látogatókról.

5. Egyéb rendelkezések

A jelen tájékoztatóban foglalt, illetve a honlapunkon közölt feltételekre (beleértve a honlapon kínált szolgáltatásokat is) a magyar jog megfelelő rendelkezései az irányadók.